Två viktiga åtgärder - har du kommit ihåg att göra nödvändiga kontroller efter bytet till sommardäck?

4.5.2018 - Säkerhet

Efter däckbytet och efter att du kört ett par gånger är det viktigt att göra några efterkontroller för att köra säkert. Nästan 30 procent av finländarna glömmer att kontrollera bultarna efter bytet.

Däckbytessäsongen börjar vara över och största delen av finländarna kör nu med sommardäck. Enligt lag ska man byta till sommardäck före slutet av mars, men man får köra med vinterdäck så länge vädret kräver. Man får i princip köra med friktionsdäck även på sommaren, men vid regn och på varm asfalt klarar sig inte friktionsdäcken mot sommardäcken.

Före däckbytet ska du kontrollera däckens skick och mönsterdjup och efter bytet ska du kontrollera att bultarna är tillräckligt åtdragna. Om du byter däcken själv, lönar det sig att efterdra däcken efter några resor.

- Speciellt med aluminiumfälgar kan det gå så att bultarna blir lösare efter att man kört några gånger. Detta kan bland annat bero på att det har funnits smuts mellan fälgen och hjulnavet eller att det har funnits smuts i bultgängorna, så att de inte har dragits åt normalt vid första åtdragningen, säger Markus Nieminen, LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet.

Enligt enkäten Vardagsekonomin som LokalTapiola beställt glömmer många finländare att efterdra bultarna. 29 procent av dem som svarade, berättade att åtdragningen ibland har glömts eller att man aldrig har gjort den.

Unga kommer bättre än andra ihåg att dra åt bultarna. Av personer under 25 år gör 72 procent det alltid. Personer i åldern 25-34 år glömmer däremot saken oftare än genomsnittet.

Kontrollera däcktrycket regelbundet

Mätning av däcktryck är en annan kontroll som det är skäl att göra efter däckbytet. Man ska regelbundet kontrollera däckens lufttryck med en lufttrycksmätare.

- En omsorgsfull förare kontrollerar däcktrycket med en månads mellanrum. Är däcken nya räcker det i allmänhet med att kontrollera med ett par månaders mellanrum. Om temperaturen växlar fram och tillbaka leder detta till att däcktrycket inte bibehålls helt enligt inställningen vid däckbytet.

Enligt Nieminen lägger många för säkerhets skull 0,2 bar övertryck jämfört med rekommendationen. Denna tumregel fungerar oftast bra för de flesta bilar eftersom ett litet övertryck inte är farligt. Däremot ökar ett undertryck friktionen, däcken blir varmare under körningen och däcken slits.

Män är mera omsorgsfulla än kvinnor att kontrollera

Största delen av finländarna (58 procent) mäter däckens lufttryck minst en gång i halvåret. Men så många som 26 procent berättar att de aldrig eller nästan aldrig kontrollerar lufttrycket. Det fanns stora skillnader mellan männen och kvinnorna vad gäller mätningen av lufttrycket. Hälften av männen kontrollerar lufttrycket minst med 2-3 månaders mellanrum, medan kvinnorna gör det bara var femte månad.

- Orsaken är antingen lathet, likgiltighet eller att man inte kan använda en lufttrycksmätare för däck eller att man inte vågar vidta en åtgärd som man är osäker om. Det lönar sig att vara modig och be om hjälp. På en servicestation finns det nog alltid någon erfaren bilist som kan visa hur man gör, uppmanar Nieminen.

Resultaten framkom av enkäten Vardagsekonomin som LokalTapiola beställt. Undersökningen verkställdes av TNS Kantar 2-8.3. Frågorna besvarades av 1 006 finländare som representerade den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år.

Bilistens kontrollista – gör detta regelbundet

  1. Följ upp däckens slitage. Slits däcket jämnt på hela slitytan eller slits det mera bara på ena kanten? Vid behov ska hjulens inställningsvinklar justeras på en bilverkstad.
  2. Kontrollera lufttrycket regelbundet minst med ett par månaders mellanrum med en lufttrycksmätare.
  3. Vet du hur gamla dina däck är? På däckets sida hittar du tillverkningsåret och månaden. Om däcken börjar vara 10 år gamla är de knappast längre säkra för att användas i den dagliga trafiken.

Parkeringsskyddet förbättras - köp kasko nu

Kaskoförsäkringens parkeringsskydd förbättrades. Nu får du en mer täckande försäkring för samma pris. Bekanta dig med LokalTapiolas kaskoförsäkringar här.

Läs mer och köp