Bara varannan skulle stanna och hjälpa en berusad på gatan - sakkunnig: En sjukdomsattack kan se ut som ett berusningstillstånd

3.5.2018 - Säkerhet

Enligt en enkät som LokalTapiola låtit göra skulle cirka hälften av finländarna inte stanna och hjälpa en människa som ligger på gatan och är berusad. Den sakkunniga ser situationen som oroväckande eftersom en sjukdomsattack kan se ut som ett berusningstillstånd.

Över 60 procent av finländarna upplever att de kan ge första hjälpen i en nödsituation. Kunskaperna i första hjälpen kan behövas när som helst. Det är var och ens skyldighet att hjälpa i en nödsituation: i trafikförsäkringslagen står det att man vid behov måste stanna på en olycksplats och ta reda på om någon är skadad. Ofta räcker det med att ringa till nödcentralen.

Men hur många iakttar denna skyldighet i praktiken och hjälper en medmänniska? I undersökningen Vardagsekonomin som LokalTapiola beställt utreddes hur många som skulle stanna på gatan för att hjälpa en annan människa. 90 procent av finländarna säger att de skulle stanna och hjälpa en åldring som ligger på gatan eller ett litet barn som irrar omkring ensam.

86 procent säger att de skulle hjälpa en människa som är lik en själv och bara en procent skulle inte hjälpa någon i någon situation överhuvudtaget. Däremot skulle bara hälften av finländarna stanna och hjälpa en människa som ligger på gatan och är berusad.

- Det hör till människans grundkaraktär att söka trygghet och för många kan det kännas skrämmande och obehagligt att hjälpa en berusad. Det är bra att komma ihåg att många som fått en sjukdomsattack kan verka berusade även om de inte är det. Det är var och ens skyldighet att hjälpa en människa i nöd, och den egna säkerheten riskeras inte på något sätt om man ringer till nödcentralen 112 eller om man på avstånd frågar om allt är bra, kommenterar LokalTapiolas riskhanteringschef Sami Sallinen resultatet.

Många litar inte på att de får hjälp i nöden

Att hjälpa en berusad människa gör i regel finländarna betänksamma oberoende av ålder och hemort. I genomsnitt är det färre människor i åldern 35-44 och människor som bor i huvudstadsregionen som tror att de skulle stanna och hjälpa en berusad. Även människor i bättre ekonomisk ställning säger att de mindre sannolikt skulle hjälpa.

Finländarna litar inte överlag särskilt starkt på att de själva skulle få hjälp om de skulle råka ut för en nödsituation på gatan. Bara drygt hälften av dem som svarade på enkäten skulle lita mycket eller ganska mycket på att få hjälp. 43 procent tror inte ganska mycket eller alls på att medmänniskorna skulle hjälpa.

- Finländarna är ganska noggranna med sitt eget revir och man blandar sig ogärna i andras angelägenheter. Detta påverkar säkert också den egna viljan att hjälpa nödställda och hur man tror att människorna skulle agera. Om nöden inte är riktigt stor är det lättare att stå vid sidan om och se på, men om situationen är allvarlig är finländaren nog enligt erfarenhet beredd att ge hjälp. Det är förstås önskvärt att människorna lättare skulle ge hjälp, säger Sallinen.

Undersökningen Vardagsekonomin gjordes av Kantar TNS i mars 2018. Frågorna besvarades av 1 006 finländare som representerade den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år.

LokalTapiola ordnar utbildningar i första hjälpen

LokalTapiola utbildar finländarna i första hjälpen överallt i Finland tillsammans med Röda Korset Första hjälpen. I år kommer 20 000 femteklassister att få lära sig första hjälpen i våra Hjälteskolningar och därtill kommer vi även att runtom i Finland ordna utbildningar i första hjälpen vilka är avsedda för alla.

Se alla kommande utbildningar på webbsidan Hjälteskolning.