Nu sker många vindruteskador - det lönar sig att reparera rutan genast

10.4.2018 - Säkerhet

liikennevakuutus kännykän räpläys

På tröskeln till våren går många vindrutor sönder till följd av lösa stenar och dubbar som lossnar. Försäkringsbolagen ersätter årligen allt flera skador på bilarnas vindrutor. Största delen av vindruteskadorna orsakas av stenar och dubbar som lossnar och orsakar stenskott som kan lappas på en verkstad. Största delen av de vindruteskador som ersätts för LokalTapiolas kunder är under 100 euro, men vid byte av ruta kan kostnaderna överstiga 1 000 euro.

År 2016 ersatte försäkringsbolagen 129 000 skador på vindrutor. Året före vara antalet 111 000. Att antalet skador på vindrutor som försäkringsbolagen ersätter ökar beror bland annat på korta säkerhetsavstånd, vägarnas skick och att vindrutorna är tunnare. Ersättningsbeloppens storlek påverkas också av att allt flera finländare har en glasförsäkring i sin bilförsäkring och då uppbärs ingen självrisk av kunden då rutan lappas.

- Kostnaderna för byte av vindruta har också stigit under de senaste åren. Detta beror bland annat på att olika sensorer i bilarnas vindrutor har ökat samt på de justeringsarbeten som görs i samband med bytet, såsom kalibrering av hjälpsystem för körning. I de nya bilarna är vindrutan också ofta en del av bilens kaross varför det är viktigt att snabbt reparera vindrutan, säger produktchef Henna Saarelainen på LokalTapiola.
I allmänhet skadas bilens vindruta av stenar och dubbar som lossnar och stenskottet kan lappas på en verkstad. För LokalTapiolas kunder är mer än 30 procent av ersättningarna för vindrutor under 100 euro. I mer än hälften av fallen är skadorna under 300 euro. Om den skadade punkten spricker, kan man vara tvungen att byta hela vindrutan. Då kan kostnaderna för nya bilar överstiga 1 000 euro.

- En söndrig vindruta är alltid en säkerhetsrisk, varför det lönar sig att genast lappa vindrutan för att undvika sprickor. Om vindrutan får ett stenskott, rengör runt stenskottet och lägg ett klistermärke som du får från våra kontor eller en tejp på det söndriga stället för att hindra att det blir smutsigt. För att undvika att smuts och vatten kommer in i stenskottet ska man inte rengöra själva skadestället. Smuts, vatten och spolarvätska på skadeområdet på vindrutan kan försvåra reparationen. Rikta inte ventilationen mot vindrutan. Värmeväxlingar kan göra att stenskottet sprider sig. Lappa eller byt din vindruta hos försäkringsbolagets samarbetsverkstad, säger Saarelainen.

Du kan påverka uppkomsten av glasskador genom att köra tryggare, dvs. genom att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd både framåt och bakåt. Ju kortare säkerhetsavståndet är desto mera sannolikt är det att en dubb eller en sten från bilen framför träffar rutan på din bil. I omkörningssituationer lönar det sig att köra tillbaka till den egna filen först när man ser den andra bilen i backspegeln. Genom att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd förbättras trafiksäkerheten. Det är också bra att komma ihåg att rengöra insidan av vindrutan, eftersom en smutsig vindruta är en säkerhetsrisk. Om rutan är smutsig på insidan kan man bländas och när vårsolen lyser lågt kan sikten vara verkligt dålig.

Om en glasförsäkring ingår i kaskon minskar inte bonusen i bilförsäkringen i LokalTapiola då vindrutan byts eller repareras. Glasförsäkring ingår i LokalTapiolas mest omfattande kaskoförsäkringar dvs. i Lyxkasko och Omfattande kasko. Om en glasförsäkring inte ingår i kaskon, ersätts reparationen som en kollisionsskada. Vindrutan kan i regel repareras hos LokalTapiolas samarbetsverkstäder utan någon separat skadeanmälan, och då skickar samarbetsverkstaden fakturan direkt till LokalTapiola.