Varning om hala vägar med textmeddelande – nytt projekt för att minska halkningar och kollisioner med hjälp av information insamlad av postbilar

20.3.2018 - Säkerhet

Halkningar orsakar årligen försäkringsbolagens kunder kostnader på upp till 200 miljoner euro. LokalTapiola startar nu ett samarbetsprojekt med Posti där Postis utdelningsbilar samlar information om föret i syfte att minska skador.

I pilotskedet av tjänsten som LokalTapiola utvecklat får kunder som bor i Stensvik i Esbo på morgonen en varning per textmeddelande om vägarna i det egna bostadsområdet är särskilt hala. Kunderna har även tillgång till en karttjänst som visar särskilt hala vägavsnitt i området.

- I rollen av ett livstrygghetsbolag letar vi oavbrutet efter nya metoder för att minska och förebygga skador. Målet med projektet som nu startas är att minska halkningar och trafikskador i vinterföre genom att på morgonen varna våra kunder om det är särskilt halt, säger Jukka Kinnunen, verkställande direktör vid LokalTapiola Huvudstadsregionen.

Från och med februari har postens utdelningsbilar på morgonen samlat in information om hur hala och i vilket skick gatorna och vägarna är i Stensvik i Esbo. Bilarna har artificiell intelligens som omfattar en noggrann mätning av vägförhållandena och en artificiell videobildsanalyserande syn i syfte att minska skadorna.

- Unikt i vårt nya projekt är att vi får mycket noggranna regionala uppgifter om i vilket skick vägarna är. Tjänsten gör det till exempel möjligt att få noggranna uppgifter om hur hala vägarna i närområdet är nu och under de närmaste timmarna. Halkan kan variera avsevärt på olika vägavsnitt. Utöver det nuvarande skicket på vägarna kan vi berätta för kunderna hur halkan på vägarna i deras näromgivning utvecklas under de närmaste timmarna, säger Kinnunen.

40 procent av de som fallit har skadat sig

Halkning är en av de vanligaste olycksfallen på vintern. Varje år utbetalar försäkringsbolagen upp till 200 miljoner euro i ersättningar till sina kunder på grund av halkningsskador.

I en enkät gjord av Trafikskyddet i december berättar nästan 40 procent av respondenterna att de fallit på grund av halka. Var fjärde av de som fallit berättar att de skadat sig eller fått ont som en följd av halkandet. Halt före märks även i antalet trafikskador.

LokalTapiolas projekt startar på hösten 2018. I framtiden kan data som Postis utdelningsbilar insamlar användas till exempel till att identifiera farliga olycksfallsplatser.