Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Förra sommaren orsakade kraftiga skador för jordbruket – en bredare skördeförsäkring svarar på problemet

19.3.2018 - Turvallisuus

LokalTapiola har utvidgat sin skördeförsäkring med ett nytt skydd som omfattar skador till följd av långvarigt regn.

Den regniga sommaren 2017 orsakade omfattande skador för många odlare.
Enligt den skördestatistik som Naturresursinstitutet nyligen publicerade blev en areal på cirka 80 000 hektar oskördad.

LokalTapiolas nuvarande och nya kunder kan utvidga sin skördeförsäkring för att även omfatta skador på växtbeståndet eller förlust av täckningsbidrag på skörden som inte har kunnat bärgas på grund av långvarigt regn. Med långvarigt regn avses en nederbördsmängd under augusti eller september under försäkringens ansvarstid vilken överstiger den långvariga statistikförda nederbördsmängden med 160 provent eller mera.

De långvariga statistikförda nederbördsmängderna definieras genom att jämföra med de av Meteorologiska institutet mätta nederbördsmängderna under åren 1981-2010. De årliga nederbördsmängderna under augusti och september fås från Meteorologiska institutets observationsstation som finns närmast gården och på den LokalTapiola regionbolags verksamhetsområde där gården finns.

- På basis av erfarenheterna från de två första åren med skördeförsäkringen och kundernas önskemål ansåg vi att det är viktigt att även erbjuda våra kunder skydd vid långvariga regn, berättar Petri Pitkänen som är LokalTapiolas direktör för lantbruks- och skogskundrelationer.

Utvecklingen av skördeförsäkringen fortsätter

Det finländska systemet för skördeförsäkring förnyades helt för två år sedan när statens stödsystem avvecklades. LokalTapiola lanserade sin skördeförsäkring för odlare genast inför sommaren 2016.

- Att utveckla skördeförsäkringarna är mycket viktigt eftersom dessa produkter är helt nya i Finland. Som marknadsledare inom lantbruksförsäkringar följer vi noggrant diskussionerna både nationellt och internationellt. Den internationella trenden inom skördeförsäkring är just nu att vid fastställandet av ersättningar dra nytta av index dvs. entydiga mätare som utvecklats av tredje parter som är oberoende av försäkring, berättar Pitkänen.

Enligt Petri Pitkänen är det finländska skördeförsäkringssystemet fortsättningsvis i ett brytningsskede och utvecklingen av skördeförsäkringen fortsätter med odlarna.

- Erfarenheterna från förra sommaren visar att försäkringar som används annanstans inte som sådana kan tillämpas i de förhållanden som råder i vårt land, det är vi själv som känner till våra förhållanden och därför behöver vi eget utvecklingsarbete.