Nya sätt att minska bostadslösheten - lägenhetsskyddet minskar hyresgivarnas risk

5.2.2018 - Ekonomi

Förlorad kreditvärdighet eller en betalningsstörning kan utgöra hinder för en hyresbostad och till och med leda till bostadslöshet. LokalTapiolas nya Lägenhetsskydd ger skydd åt hyresgivare för att de i större utsträckning ska hyra ut sina bostäder åt personer som har svårt att få en hyresbostad.

- Syftet med vårt nya Lägenhetsskydd är att speciellt öka hyresgivarnas vilja att hyra ut bostäder åt människor som har problem med livshanteringen. Dessa människor har en klart sämre ställning på hyresmarknaderna. En skada ersätts i första hand från hyrestagarens försäkring eller från fastighetsförsäkringen men Lägenhetsskydd kan tecknas för de fall då hyresgästen inte har en egen försäkring, säger Pentti Kuusela, VD för LokalTapiola Pirkanmaa.

LokalTapiola Pirkanmaa utvecklade försäkringen Lägenhetsskydd som en del av miljöministeriets åtgärdsprogram Förebyggande av bostadslöshet. Försäkringen testades under drygt ett år (10.10.2016-31.12.2017) i drygt 2 000 stödbostäder som ägs av allmännyttiga hyresgivare och tjänsteleverantörer.

- Försäkringspilotprojektet och det skydd som Lägenhetsskydd ger har ändrat riskhanteringen av hyresboende i arbetet för bostadslösheten. Som en del av projektet sökte man sätt för att till exempel uppmuntra privata hyresgivare, städer och institutionella fastighetsägare att även hyra ut sina bostäder åt personer som annars har svårt att få en hyresbostad. Lägenhetsskyddets möjligheter som ett verktyg som förebygger bostadslöshet har dessutom främjats genom att lämna förslag till hyresgivarna. Sådana är bland annat olika riskhanteringsmetoder: en noggrannare uppföljning av hyresreskontra, stödpersonfullmakter, social rehabilitering för att förbättra förutsättningarna för boende och ett aktivare omhändertagande av hyresgästen kombinerat med försäkringsskydd, säger Pekka Matilainen från miljöministeriets Försäkringspilotprojekt.

Bara 67 procent av alla som bor på hyra har en hemförsäkring

För många hyresgivare är hemförsäkring en förutsättning för att ingå ett hyresavtal. Ändå har bara 67 procent av alla som bor på hyra en hemförsäkring (Finansbranschen, 2012). Försäkringsbolagen får därför regelbundet förfrågningar om skador som hyrestagarens hemförsäkring inte ersätter eller om sådana fall där hyrestagaren inte alls har någon hemförsäkring.

- Många stora hyresgivare är bekymrade över eventuella skador som hyresgästen orsakar bostaden och hur försäkringen ersätter dessa. En tråkig och beklaglig skada för hyresgivarens del är till exempel en vattenskada som orsakats av att hyrestagaren somnat i duschen. Vår nya försäkring Lägenhetsskydd ersätter till exempel en dylik skada. En grov uppskattning är att 20 procent av boendeskadorna är sådana stora skador och dessa utgör cirka 80 procent av kostnaderna, berättar direktör Anu Koskenvuo på LokalTapiola.

Försäkringen Lägenhetsskydd ersätter avvikande från hemförsäkringen även skadegörelseskador på lägenhetens fasta inredning samt skador på konstruktioner vilka hyrestagaren har vållat, till exempel vattenskador, som inte ersätts från bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring. Den nya försäkringen ersätter även skador som hyrestagaren avsiktligt orsakat bostaden eller fastigheten när situationen där skadorna orsakats kan bevisas. Lägenhetsskydd ersätter dock inte slitage till följd av boende eller skador vars uppkomst inte kan bevisas.

Läs mer om Lägenhetsskyddet.