Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas smarta teknik minskar storskador i hemmen – utvecklingen tillsammans med kunderna fortsätter

20.12.2017 - Säkerhet

I början av september lanserade LokalTapiola Nordens första Smarthemförsäkring. Det första partiet på 400 Smarthemförsäkringar såldes slut snabbt.

Nu erbjuds tjänsten åter till de 650 snabbaste kunderna. Smarthemförsäkringen kombinerar skyddet i den omfattande hemförsäkringen med smart teknik och smarta tjänster vilket förebygger skador och ökar säkerheten.

- Vi är ett livstrygghetsbolag och därmed vill vi förebygga och minska skador hos våra kunder med hjälp av nya tjänster och teknik. Av alla skador i hemmen är cirka 20 procent storskador, och dessa står för cirka 80 procent av alla kostnader. Av dessa skador är de flesta läckageskador. Det gynnar både kunderna och försäkringsbolaget om det sker färre skador, säger direktör Anu Koskenvuo vid LokalTapiola.

Smarthemförsäkringen som LokalTapiola lanserade i september kontrollerar situationen i hemmet och varnar automatiskt om en skada håller på att uppstå. Tjänsten produceras tillsammans med finska Cozify som är ett startup-företag inom smart boende.

Utveckling tillsammans med kunderna

I början av september lanserade LokalTapiola Smarthemförsäkringen för 400 kunder. Försäkringarna såldes slut snabbt. Nu säljs försäkringen åter till de 650 snabbaste kunderna. Målet med att utveckla produkten tillsammans med kunderna är att få information om hur tekniken och kunderfarenheten utvecklas samt om försäkringsbolagets förändrade roll vad gäller boende.

- Under hösten har vi fått nyttig respons för att utveckla tjänsten. Samtidigt lär vi oss att bättre förstå hur skador uppstår i finska hem och hur vi tillsammans med kunderna kan förebygga och minska skadorna. Kunderna har även varit nöjda med att försäkringsbolaget är en samarbetspartner som förebygger skador och inte bara ett bolag som ersätter skador efter att de inträffat.

Smarthemförsäkringen i korthet

  • Paketen som säljs på nätet inkluderar centralenheten Cozify Hub, brandvarnare, läckagedetektor, rörelsedetektor, smartlampa, kamera och stödtjänster. Tjänsten kräver internetuppkoppling.
  • Kunderna kan utvidga helheten enligt önskemål eftersom olika tillverkares mätare, sensorer och varnare kan anslutas trådlöst till centralenheten Cozify Hub.
  • För kunder med LokalTapiolas omfattande hemförsäkring eller Lyx hemförsäkring kostar paketet 249 euro (riktpris 523 euro) och månadsavgiften är 6,99 euro (11,98€ per månad med kameratjänst). Kunden förbinder sig att köpa tjänsten minst 12 månader.
  • Försäljningen av det andra partiet av Smarthemförsäkring började i december och omfattar 650 försäkringar som säljs till de snabbaste kunderna.