Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Specialisten inom brandsäkerhet varnar för oförsiktig användning av elektrisk julbelysning och öppen eld

16.12.2017 - Säkerhet

Tillfällig elektrisk belysning, skarvsladdar och öppen eld ökar brandrisken i hemmen under julen. Det uppstår nästan 30 procent mera bränder under julen än under övriga året.

Vi står nu inför årets mörkaste tid och finländarna skapar ljus i mörkret med ljus, värmeljus, öppen eld och genom att värma med eldstäder samt genom att installera tillfälliga elektriska belysningar. På grund av ovannämnda orsaker inträffar det också flera bränder i hemmen under jultiden och det syns även i statistiken. Ökningen är nästan en tredjedel jämfört med övriga året. Det inträffar över 300 bränder under december.

- Det är speciellt gnistor från ljus och marschaller som orsakar upp till fem gånger flera bränder under julen än under övriga tider. Bränder som börjar från eldstäder ökar också med nästan 30 procent jämfört med sommartiden. De tillfälliga elektriska belysningarna och skarvsladdarna som installeras under julen ökar också brandrisken i hemmen och det inträffar nästan 35 procent flera bränder under julen än under övriga årstider, varnar Juhani Savolainen som är specialist inom brandsäkerhet i LokalTapiola.

Vid placeringen av ljus, värmeljus och marschaller ska man alltid beakta riskerna med att ha en ljuslåga i närheten av brännbart material.

- Man ska alltid ha ljusen att brinna under noggrann övervakning på ett obrännbart underlag och man ska se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om och ovanför brännbart material i hemmet. Vid uppvärmning av eldstäder ska man komma ihåg att kontrollera att luckan till eldstaden är stängd och att brännbart material har placerats tillräckligt långt från eldstaden. Julbelysning på gården, balkongen och inomhus kan anses vara ett säkrare och mindre riskfyllt alternativ än levande ljus, men även de elektriska kopplingarna har sina risker.

Då höstmörkret börjar och julförberedelserna inleds lönar det sig att säkerställa den elektriska belysningens säkerhet och skick före man hänger upp dem i hemmet. Man ska till exempel säkerställa skarvsladdarnas skick och eventuella strömbrytare i ljusen och placera dem invid väggen bort från gångrutterna där de är lättare att övervaka, säger Savolainen.

Råd av LokalTapiolas specialist inom brandsäkerhet

Upptäcker man en brand tidigt är det oftast tack vare att brandvarnaren har larmat. Agera enligt följande när du upptäcker en brand:

  • Rädda eller varna dem som är i omedelbar fara.
  • Försök släcka en begynnande brand.
  • Om elden inte slocknar, avlägsna dig från utrymmet och stäng dörren.
  • Tillkalla hjälp genom att ringa 112, och följ de anvisningar du får.
  • Varna dem som finns i närheten och guida räddningsverket till platsen.