Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola upphör med inlösningsarvoden för sina fonder – allt flera är intresserade av kostnaderna

11.12.2017 - Ekonomi

De finländska spararna och investerarna har blivit mera prismedvetna och förstår sig bättre på hurdan kapitalförvaltning som det lönar sig att betala för, säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Tom Liljeström.

LokalTapiola har långsiktigt gallrat kostnaderna för fondsparande och redan tidigare upphört med teckningsarvoden för fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning svarar också själv för undersökningskostnaderna enligt MiFIF II –direktivet som träder i kraft från början av januari och flyttar inte över dessa kostnader för att betalas av kunderna.

LokalTapiola utvecklar prissättningen av sina fonder i en ännu kundvänligare riktning och lanserar kostnadseffektiva alternativ för fondsparande för sina kunder. LokalTapiola upphör 1.1.2018 med inlösningsarvoden för ränte-, bland- och aktiefonder.

- Vår uppgift som ett livstrygghetsbolag är att ge alla finländare tillgång till spar- och placeringstjänster till ett skäligt pris. Det är en bra utveckling att finländarna har lärt sig att kräva mera genomskinlig prissättning så att kunden vet vad denne betalar för. Även regleringen styr utvecklingen i rätt riktning berättar LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Tom Liljeström.

I början av januari träder också direktivet MiFID II i kraft vars målsättning är att öka finansmarknadernas genomskinlighet. En del av reformen är att kostnaderna för placeringsundersökningarna, som för fondförvaltningen köpts av utomstående aktörer, i fortsättningen avskiljs från handelskostnaderna.

Kapitalförvaltaren av fonden kan själv svara för dem eller flytta över dem som en del av kostnaderna för sina fonder. LokalTapiola Kapitalförvaltning har valt att själv svara för kostnaderna för placeringsundersökningarna.

LokalTapiola lanserade ett alternativ för traditionella indexfonder

LokalTapiola utökade i november sitt urval med två nya marknadsfonder som placerar kostnadseffektivt med omfattande diversifiering på valda aktiemarknader. Först började marknadsfonderna USA och Europa. Fondernas förväntade nettoavkastning är cirka 5,0 %/år. Tecknings- och inlösningsarvodet för fonderna är 0 %, förvaltnings- och förvaringsavgiften är 0,3% per år.

Placeringsfördelningen i LokalTapiolas marknadsfonder är lite mera balanserad än i de traditionella indexprodukterna eftersom marknadsfondernas portföljer inte koncentrerar sig exakt på vissa företag, med genomsnittliga viktningar på marknaden, såsom indexfonderna gör.
LokalTapiola förnyar samtidigt placeringspolicyn för sina gamla aktiva fonder som placerar på marknaderna i Europa och USA och från och med 15.12.2017 ändras fondernas namn för att motsvara den nya placeringspolicyn.

- LokalTapiola avskiljer allt tydligare de aktiva aktiefonderna från de marknadsfonder som eftersträvar marknadsavkastning. Vi koncentrerar oss i fortsättningen allt tydligare på små och medelstora företag i de aktivt förvaltade fonderna Europa och USA Medelstora. Vi har till våra aktiva fonder valt cirka 30-40 smidiga och innovativa företag som vi anser att har goda tillväxtmöjligheter. I dessa fonder gör vi också själva en ESG-analys över varje placeringsobjekt, säger Liljeström.