Avbrott i LokalTapiolas nättjänst 30.6–7.7

12.6.2017 - Nyhet

Vi uppdaterar våra nätsystem och därmed är nättjänsten helt stängd 30.6–1.7.2017. Avbrottet i nättjänsten börjar på fredagen 30.6 kl. 16:00.

Dessutom fungerar nättjänsten begränsat under perioden 2–7.7. Under denna period kan man t.ex. inte göra ändringar i försäkringar, anmäla en skada, köpa vissa försäkringar, ändra betalvillkor eller betala fakturor i nättjänsten.

Under avbrottet fungerar telefontjänsten normalt och du kan alltid besöka vårt kontor. Telefonnummer och kontaktuppgifter hittar du på adressen https://www.lahitapiola.fi/sv/person/kundtjanst/kontaktuppgifter

Avbrottet beror på att trafikförsäkringarna överförs från LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags bestånd till regionbolagen, vilket orsakar ändringar i datasystemen.

Avbrottet gäller både nättjänsten för privatkunder och nättjänsten för företagskunder.

Trafikförsäkringarna överförs till respektive kunds regionbolag i vilken kunden även har sin eventuella kaskoförsäkring. Överlåtandet av trafikförsäkringsbeståndet påverkar inte innehållet i kundernas försäkringar och skador ersätts såsom tidigare.

Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet orsakar. Vi meddelar på Facebook och Twitter när avbrottet är över.