Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bara var fjärde finländare kan använda en defibrillator – LokalTapiola vill förbättra situationen genom att donera defibrillatorer till olika områden i Finland

28.12.2017 - Turvallisuus

Av LokalTapiolas Kantar TNS enkät framgår att bara 27 procent av finländarna anger att de kan använda en defibrillator. LokalTapiola regionbolagen har under det pågående året försökt svara på denna utmaning genom att ordna utbildningar i första hjälpen samt genom att donera sammanlagt närmare 30 defibrillatorer till olika områden i Finland.

Vi fortsätter med dessa donationer nästa år. Finländare som bor på regionbolaget LokalTapiola Itäs område fick till exempel ge förslag på placeringsplatser för 11 defibrillatorer.Installationen av dessa defibrillatorer har redan påbörjats .

- Livstrygghetsbolaget LokalTapiola vill öka säkerheten lokalt genom att placera ut defibrillatorer som kan användas av och vara till nytta för det lokala samhället. Syftet är att säkerställa att så många finländare som möjligt har snabb och enkel tillgång till en livsviktig defibrillator i en nödsituation, säger riskhanteringschef Sami Sallinen på LokalTapiola.

En av de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor är fortfarande kranskärlssjukdomar som orsakar akut hjärtinfarkt. En defibrillator är lätt att använda och med den försöker man vid ett hjärtstopp eliminera den skadliga rytmstörningen som fått hjärtat att stanna. Defibrilleringen ska påbörjas redan inom 3-5 minuter från livlösheten. Varje minuts fördröjning försämrar överlevnadsprognosen med 10-12%.

- Under de senaste åren har det även i Finland blivit allt vanligare med defibrillatorer för lekmän, men vi är ännu långt från den internationella utvecklingen..
LokalTapiola har nu för sin del börjat åtgärda denna brist och vi önskar naturligtvis att även andra parter svarar på utmaningen.

Tilläggsinformation:
Sami Sallinen, riskhanteringschef, LokalTapiola, +358 40 842 7685