Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: Nästan varannan har råkat ut i en farlig situation på grund av hjort, rådjur eller älg

18.10.2021 - Säkerhet

På LokalTapiola Nylands verksamhetsområde sker det flest älgdjursskador i Kyrkslätt, Nurmijärvi och Borgå. Enligt en enkät har varannan som bor på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde varit med om en kollision eller en farlig situation med en hjort eller ett rådjur. Mörkret och halkan under hösten ökar risken för en olycka.

Varje år sker det cirka 14 000 viltolyckor i Finland och därutöver cirka 4 000 trafikskador som involverar renar, visar Statistikcentralens och Trafikförsäkringscentralens statistik. Vem som helst kan råka ut för en djurkollision men risken att kollidera med ett visst djur varierar beroende på var i landet du rör dig. I Nyland är risken stor att kollidera med en hjort eller ett rådjur. Det här kommer även fram i LokalTapiolas enkät* Vardagsgranskning.

Av respondenterna i Nyland berättade nästan varannan (45 %) att de kolliderat eller råkat ut för en farlig situation med hjort, rådjur eller älg. Det här är betydligt oftare än finländarna i genomsnitt då 34 procent av respondenterna i hela landet berättade att de råkat ut för en farlig situation med hjort eller rådjur i trafiken. Försäkringsbolagets verksamhetsområde omfattar sammanlagt 16 kommuner av vilka Ingå är den västligaste och Lovisa den östligaste.

- Enligt enkäten har endast hälften av de som bor i vår region helt lyckas undvika farliga situationer med djur i trafiken. Hos oss syns det att vitsvanshjort- och rådjursstammen ökat snabbt under de senaste åren men när man rör sig på vägarna i Finland kan man även råka ut för en kollision med en älg eller ren. Vi betalar varje år ersättning till våra kunder för hundratals skador orsakade av kollisioner med hjortdjur. Den största risken för kollision är förstås på platser med mycket trafik och djur, säger verkställande direktör Erik Valros på LokalTapiola Nyland.

Många kollisioner i över hela området – risken för en kollision ökar på hösten.

Statistikcentralens viltolycksfallsstatistik ger en bra bild av antalet kollisioner med vitsvanshjort, rådjur, älg, vildren, vildsvin och dovhjort. Den största delen av kollisionerna sker med de vanligaste hjortdjuren, det vill säga vitsvanshjort, rådjur och älg. Kollisionerna med älg har minskat i Finland under de senaste åren men samtidigt har kollisionerna med hjort och rådjur ökat. Utvecklingen är liknande i LokalTapiola Nylands region.

Enligt Statistikcentralen skedde det förra året sammanlagt 1 347 olyckor med älgdjur. År 2020 hände det flest olyckor i Kyrsklätt, hela 255 stycken. Nästa lika många, 247 stycken hände i Nurmijärvi. I de övriga kommunerna hände det i Borgå 150, Mäntsälä 135, Sibbo 133, Ingå, 130, Tusby 90, Sjundeå 67, Lovisa 49, Kervo 30, Borgnäs 15, Träskända 13, Askola 10, Lappträsk 8, Mörskom 7 och Pukkila 3 skador.

- Nuförtiden finns det trafikmärken som varnar för hjort och rådjur. Jag rekommenderar att man tar dem på allvar. Trots att risken för personskador är större vid en kollision med en stor älg så orsakar även kollisioner med hjort eller rådjur tiotals personskador varje år. Även med tanke på djuren skulle det vara bra med så lite kollisioner som möjligt, säger Valros.

Enligt statistiken sker det mest olyckor med hjortdjur i oktober-november. Det här beror till exempel på att djuren blir aktivare under hösten då de blir brunstiga och förbereder sig för vintern men även på grund av jakten som får dem att röra på sig. På hösten blir även väglaget sämre och risken för kollisioner ökar på grund av mörker, regn och halka.

- En kollision med ett djur kommer alltid som en överraskning men du kan försöka förebygga en kollision genom att hålla ett öga på vägkanten och sänka hastigheten. När du kör i mörkret lönar det sig även att använda helljus så att du kan upptäcka djuret tidigare, säger Valros.


Varningar på riskfyllda områden

• Olika varningsmärken för olika djur. Nuförtiden finns det varningsmärken för älg, ren och hjortdjur. Det sistnämnda varnar för att hjort och rådjur kan röra sig på vägsträckan. Hjortdjursmärket togs i bruk på sommaren 2020 som en del av den nya vägtrafiklagen.

• Varningsmärket markerar början på den farliga vägsträckan. Efter märket kan det farliga området fortsätta många kilometer. Det lönar sig att köra försiktigt hela sträckan och hålla ett öga på vägkanten.

• Bedömning av förhöjd risk. Väghållaren sätter upp varningsmärken för hjortdjur på sådana platser och vägsträckor där man bedömt att olycksfallsrisken är förhöjd. Bedömningen grundar sig till exempel på kollisionsstatistiken under tidigare år eller storleken på djurstammen i området. Vanliga riskfyllda platser är till exempel platser där viltstängslet börjar eller slutar eller har öppningar samt skogsbryn.

• Kom ihåg att djuret inte förstår sig på märken. Hjortdjur kan röra sig även på andra områden än sådana som har varningsmärke. Ibland kan en älg till exempel hoppa över viltstängslet eller en hjort ta sig genom ett hål i stängslet.

• Försäkringen skyddar vid olycksfall. Personskador som uppstått i olyckor med djur ersätts utifrån den lagstadgade trafikförsäkringen och skador på det egna fordonet utifrån frivillig kaskoförsäkring.

Källa: Vägtrafiklagen, NTM-centralen i Nyland, LokalTapiola
*LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS 4-26.1.2021. Enkäten besvarades av sammanlagt 5 539 personer av vilka 311 är bosatta på LokalTapiola Loimi-Hämes verksamhetsområde. Felmarginalen för hela landet är cirka +/- 1,3 procentenheter och för Loimi-Hämes område +/- 5,6 procentenheter.