Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Österbotten valde vindel från Vasa Elektriska

18.5.2021 - Turvallisuus

LokalTapiola Österbotten har valt Vasa Elektriskas vindel till samtliga kontor i Österbotten. Vindel är grön, utsläppsfri el. Den tillverkas med inhemsk, förnybar vindkraft som är ett av de renaste sätten att tillverka el på.

Det har blivit allt vanligare för företag att satsa på hållbara lösningar också vid val av elleverantör och elprodukt. Ett företags hållbara handlingar är något som ofta intresserar och engagerar kunderna. Elprodukten har också en stor påverkan på hur stort eller litet koldioxidavtrycket blir. Vid val av elprodukt är det därför viktigt att överväga på vilket sätt produkten stöder företagets hållbarhetsvärderingar.

- Hållbarhet, livstrygghet genom framförhållning och lokal förankring är någonting som är djupt inrotat i LokalTapiolas verksamhet. Vi är en lokal, aktiv och inflytelserik aktör och vi strävar efter att stöda och upprätthålla den lokala livskraften. I praktiken betyder det att vi alltid försöker använda oss av lokala företags tjänster. Som en del av vår hållbara verksamhet ville vi ta i bruk vindel som är ursprungsgaranterad. Vasa Elektriskas vindel passade oss bra eftersom den är hållbar och lokalproducerad, berättar LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Pasi Haarala.

I arbetet mot klimatförändringen är det ytterst viktigt att börja använda sig av utsläppsfria och förnybara energikällor och grön el är av flera orsaker ett bra alternativ. På Vasa Elektriska jobbar man hårt för att utveckla klimatvänliga produkter för sina kunder.

- Det är fint att fler och fler företag satsar på hållbara lösningar och försöker minska på sitt koldioxidavtryck. Det tyder på att vår verksamhet på Vasa Elektriska motsvarar kundernas behov bra, eftersom vi ständigt utvecklar våra tjänster i en mera hållbar riktning och erbjuder olika miljövänliga lösningar, säger Vasa Elektriskas försäljningschef Jussi Vaissalo.

På vilket sätt passar vindel LokalTapiolas hållbara verksamhet och värderingar?

- LokalTapiola Österbotten har som mål att bli kolneutralt före år 2030. Vi jobbar hårt för att förbättra energieffektiviteten i våra fastigheter och vindel är ett utmärkt sätt att minska på koldioxidutsläppet. LokalTapiola har som det enda finländska försäkringsbolaget undertecknat FN:s principer för hållbara försäkringar. Det förutsätter att vi tar hänsyn till klimatförändringen när vi fattar våra beslut. Grundstenarna i vår verksamhet är välvilja, mod och passion. Vi vill våra medarbetare, kunder och samhället väl, säger Haarala.

- Genom att välja en elprodukt som vindel, vars energi produceras ur förnybara energikällor, kan man på ett enkelt sätt visa ansvar och lyfta fram företagets värderingar. LokalTapiola Österbottens och Vasa Elektriskas värderingar är i grunden väldigt lika och det känns verkligen fint att vi får leverera vår inhemska, lokalproducerade och hållbara vindel till bolagets kontor i Österbotten, tillägger Vaissalo.