Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola är med och stöder familjer vars barn börjar spela fotboll – den nya utbildningen testades i Seinäjoki

22.9.2020 - Elämänturva

I rollen av Bollförbundets huvudsamarbetspartner är LokalTapiola med och stöder utbildningen Fotisstarten som testas runtom i Finland. Fotisstarten omfattar evenemang som föreningarna arrangerar med stöd av Finlands Bollförbund och med vars hjälp barn som börjar spela fotboll får en rolig, trygg och utvecklande hobby med föräldrarna som aktiva deltagare. Nästa år blir verksamheten landsomfattande.

I projektet Fotisstarten arrangerar juniorföreningar evenemang för nya spelare och deras föräldrar i syfte att understöda föreningarna och familjerna i början av den nya hobbyn. Med hjälp av Fotisstarten kommer familjerna och föreningarna närmare varandra genast när barnet börjar sin hobby.

- Målet med Fotisstarten är att stöda barn och familjer att få en långvarig relation med motion. I rollen av ett livstrygghetsbolag vill vi främja motion och hälsosamma levnadsvanor. Många föreningar har svårt att få med frivilliga i verksamheten och vi vill bidra till att det finns bra omständigheter för frivilligarbete. De som är frivilligt med i föreningarnas verksamhet gör ett enormt värdefullt motions- och hälsofrämjande arbete som även har en stor betydelse för samhället, säger marknadsföringschef Marjaana Jokiaho som koordinerar LokalTapiolas sponsorsamarbete.

Fotisstarten testades i Seinäjoki

I Seinäjoki inleddes hösten med ett Fotisstartevenemang tillsammans med juniorspelarna och deras föräldrar.

- Det är fint att vara med i pilotskedet av Fotisstarten i Seinäjoki och samla erfarenheter av den nya samarbetsmodellen tillsammans med föreningen, frivilliga och Bollförbundet. Vi har redan länge samarbetat med SJKs juniorer och det har varit härligt att se föreningen utvecklas och växa. I rollen av ett sydösterbottniskt livstrygghetsbolag är vi mer än gärna med och stöder barns idrottshobbyn. Fotisstarten är ett bra tillägg till samarbetet med föreningar och via den märker nog en hel del föräldrar till nya fotbollsspelare hur många positiva saker fotbollshobbyn kan ge hela familjen, säger kommunikations- och marknadsdirektör Sirpa Hakala-Ostensen vid LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa.

- Föräldrarna fick nyttig information genast i början av Fotisstarten. Under evenemanget diskuterades familjens viktiga roll, utrustningen, motionens betydelse för hälsan, kostnader för hobbyn samt spelarutvecklingen och praxis i den egna föreningen. Jag tyckte informationen var mycket nyttigt, särskilt informationen om föreningens praxis. Även informationen om vad som förväntas av föräldrarna då det handlar om att stöda barnens hobbyn och delta i matcher och träningar var mycket givande, säger affärsverksamhetsdirektör Ville Lahti vid LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa som även är far till unga fotbollsspelare.

Fotisstarten består av tre delar

Fotisstarten är riktad till småbarnsföräldrar som tillsammans med barnen tar de första stegen inom föreningsverksamhet. Evenemangen är utvecklade i samarbete med Bollförbundet och LokalTapiola. Evenemangen testas och utvecklas under hösten i olika föreningar runtom i Finland. Nästa år blir verksamheten landsomfattande.

  • I delen Vår förening får föräldrarna information om föreningens verksamhet, värden, kultur och personal.
  • I delen Barnets uppväxt och utveckling behandlas föräldrarnas, närståendes och föreningens roll som motionsfostrare, barnens träningar, fotbollshobbyns sociala sidor samt vad fotbollen kan ge barnet och familjerna.
  • I delen Betydelsen av frivilligarbete i föreningsverksamheten tar man upp vilken betydelse frivilligarbete har för individen, föreningen och samhället. Samtidigt uppmuntras föräldrarna att delta aktivt i föreningsverksamheten. Föreningarna har som mål att aktivera föräldrarna att komma med i den lokala fotbollsgemenskapen.