Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Österbotten: LokalTapiola Österbotten donerar 27 000 € till sjöräddningsföreningarna

26.8.2020 - Talous

LokalTapiola Österbotten flyttar årligen över en del av den föregående räkenskapsperiodens vinst till en dispositionsfond. Ur fonden görs donationer till lokala, allmännyttiga föreningar och samfund och under år 2020 kommer donationssumman att vara 100 000 euro.

De första donationerna har gjorts ur dispositionsfonden när LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala överräckte totalt 27 000 euro till de fem olika sjöräddningsföreningar som är verksamma i Österbotten. Genom donationen vill LokalTapiola Österbotten vara med och påverka det lokala samhällets livskraft och trygghet.

- Samhällsansvar är en central del av värdegrunden i ett ömsesidigt bolag och ekonomiskt stöd är ett av sätten vi kan förverkliga det på i praktiken. Som ett österbottniskt livstrygghetsbolag vill vi vara med i det lokala samhället och stöda sådan verksamhet som är viktig för oss alla. Sjöräddningsföreningarna skapar trygghet i vårt samhälle och deras verksamhet är av största betydelse för hela regionen, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

Sjöräddningsföreningarnas uppgift är att rädda liv på vattnet och verksamheten baserar sig på frivilliga sjöräddares hjälpvilja. En viktig del av verksamheten är att utbilda besättningsmedlemmarna för att klara av olika typer av räddningsuppdrag. Målet är att ge de frivilliga sjöräddarna sådana kunskaper och färdigheter att de säkert och effektivt kan agera i nödsituationer.

I Österbotten finns fem sjöräddningsföreningar; Kaskönejdens Sjöräddarförening, Molpe Sjöräddare, Vasa Sjöräddarförening, Jakobstads Sjöräddare och Gamlakarleby Sjöräddare. LokalTapiolas stöd går bland annat till den dagliga verksamheten och till att upprätthålla en aktiv patrullering.

- Vasa Sjöräddningsförenings frivilliga besättning tryggar säkerheten för alla som rör sig på vattnet i den mellersta delen av Kvarken. Stödet från LokalTapiola har väldigt stor betydelse för att upprätthålla den operativa beredskapen samt för att utveckla sjöräddningsverksamheten under de exceptionella förhållanden som coronapandemin har orsakat, säger Raija Koivisto från Vasa sjöräddarförening.

En del av föreningarna har också aktiva ungdomsavdelningar och bidraget kommer delvis att användas till skolning och utbildning. Stora utgiftsposter för föreningarna är bränslekostnader samt kostnader kring båtarna, som exempelvis reparationer eller nyinvesteringar.

- Donationen är till stor hjälp för att upprätthålla den frivilliga sjöräddningen i Kaskö med omnejd. Pengarna kommer att användas till flytdockan som skaffades under våren för båten P/v Dimitri. Tack vare flytdockan behöver båten inte ligga i vattnet hela tiden och därmed minskar behovet av underhåll. Samtidigt frigörs förstås också pengar till den normala verksamheten, vilket är mer än välkommet nu när coronapandemin gjorde att vi inte kunde ordna vårt traditionella båtlotteri, säger Erkki Virta från Kaskönejdens Sjöräddarförening.
I valet av donationsmottagare har LokalTapiola Österbottens kunder haft en central roll.

- Vi ville involvera våra kunder i urvalsprocessen, så österbottningarna hade i våras möjlighet att lämna in förslag på lokala föreningar och samfund som de ansåg var lämpliga kandidater för en donation. Vi fick in över 120 förslag och vår styrelse har på basen av dessa valt ut ett tiotal donationsmottagare. Senare i höst kommer resten av donationerna att offentliggöras, säger Haarala.