Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas första kapitalplaceringsfond för placerare tilltalade placerare

6.7.2020 - Ekonomi

LokalTapiolas fond LähiTapiola Pääomasijoitus IV som placerar i kapitalplaceringsfonder samlade bra med placerare. Storleken på fonden LähiTapiola Pääomasijoitus IV steg till 313 miljoner euro vid stängningen i början av juli.

Fonden LähiTapiola Pääomasijoitus IV som inledde medelanskaffningen i början av året stängdes i början av juli. Fonden är den första kapitalplaceringsfonden som öppnats för LokalTapiolas utomstående placerare.

Vid stängningen i juli ökade antalet placerare i fonden med 15 nya placerare. Fonden har sammanlagt 37 placerare av vilka bolagen i LokalTapiola-gruppen verkar som ankarplacerare.

Fonden LähiTapiola Pääomasijoitus IV placerar i europeiska och nordamerikanska kapitalfonder. Syftet med fonden LähiTapiola Pääomasijoitus IV är att placera balanserat och diversifierat i de bästa fonderna med olika strategier och av olika storlekar.

Efter medelanskaffningen i början av året steg storleken på fonden LähiTapiola Pääomasijoitus IV till 313 miljoner euro. Fonden fortsätter med medelanskaffningen till slutet av året.

- Vi har verkat som en aktiv kapitalplacerare i redan över 25 år. Som en stor, nordisk försäkringsbolagsgrupp njuter vi av ett exceptionellt gott projektflöde som garanterar oss tillgång till de bästa fondmanagers fonder nu och i framtiden. LähiTapiola Pääomasijoitus IV är den första fonden vi erbjuder till utomstående placerare. Vi har som avsikt att regelbundet med några års mellanrum öppna flera fonder som verkar enligt motsvarande strategier, säger verkställande direktör för LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder, Janne Pesonen.

Även LähiTapiola Velkasijoitus II Ky har intresserat placerare. Vid stängningen i början av juli anslöt sig två nya placerare till fonden och antalet placerare i fonden är därefter 24. Efter stängningen i juli är fondens storlek 279 miljoner euro.

LähiTapiola Velkasijoitus II placerar i europeiska skuldkapitalfonder. Fonden placerar balanserat och diversifierat i de bästa fonderna med olika strategier och av olika storlekar. LokalTapiolas målsättning är att med några års mellanrum införa fonder som verkar enligt motsvarande strategier.