Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: LokalTapiola Nyland donerar fem livräddningsringar

28.6.2020 - Turvallisuus

LokalTapiola Nyland har donerat fem livbojar runt omkring Nyland. Platserna för livbojarna valdes på basis av de förslag som fåtts lokalt. Härpe strand på Sarfsalö, Sandudden på Pellinge och Kråkviken i Fagersta får nya livräddningsringar. Det populära rekreationsområdet kring Meiko i Kyrkslätt får två ringar. Det kan hända att människorna rör sig mer än vanligt runt om i Finland och vid vatten i sommar, så vi vill för vår del trygga vistelsen på stränderna och vattnet.

I Finland drunknar fortfarande i medeltal cirka 150 personer varje år, vilket är betydligt fler i förhållande till folkmängden än i de andra nordiska länderna. Framtill slutet av maj har redan 40 personer drunkat. Av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL) förhandsstatistik framgår fler sorgliga nyheter vad gäller drunkningsolyckor än på många år.

Det ökade antalet drunknade kan förklaras med den milda vintern och att människorna har rört sig mera i naturen. Undantagsförhållanden under coronavirusepidemin har ökat människornas intresse för friluftsliv.

- Cirka en tredjedel av drunkningarna inträffar när människor av en eller annan orsak faller i vatten. Ibland slinter foten på klipporna eller någon annanstans i närheten av naturliga sjöar och vattendrag, men ofta sker fallen vid bryggor, i hamnar eller från strandvallen. Att komma upp från dessa byggda platser kan vara svårt, om det inte finns stegar eller andra konstruktioner som man kan ta stöd av. Då är det viktigt att de som har sett händelsen letar efter ett tillhygge, såsom en livboj som de kan kasta till den som fallit i och som kan användas som flytredskap, säger FSL:s verksamhetsledare Kristiina Heinonen.

- Det kan hända att många provar på båtliv eller stugliv för första gången i sommar. Även när vädret blir varmare lockas många till att spendera tid i och på vatten. Genom att donera livbojar vill vi för vår del göra finländarnas sommar tryggare - även denna undantagssommar, säger verkställande direktör Erik Valros på LokalTapiola Nyland.

Platserna valdes på basis av de förslag som vi fick i sociala medier från privatpersoner och sammanslutningar på orten. Tack till er alla för förslagen! Donationerna av livbojarna är en del av LokalTapiolas och FSL:s samarbete för att öka säkerheten när man rör sig i och på vatten.

Så här anväder du en livboj

På många stränder och i hamnar finns en livboj på en synlig plats. Den kan vid behov användas som hjälpmedel av vem som helst som märker att någon har hamnat i vatten och är i fara.

Livbojen kan kastas till den som man försöker rädda eller användas som hjälpmedel när man simmar ut för att rädda en människa.

Det lönar sig alltid för den som räddar att använda något hjälpredskap för att inte sätta sig själv i fara och för att kunna hjälpa den andra. Vid behov kan man som tillhygge använda en längre käpp eller ett ämbar.

I nödsituationer är det bra att komma ihåg minnesregeln LLHR:

Larma

Lugna

Hjälpmedel, t.ex. livboj, ett ämbar eller dunk som flyter

Rädda genom att använda hjälpredskap.

Källa: Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund

Tilläggsuppgifter: Christoffer Wickholm, LokalTapiola Nyland, 040-500 6030