Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation är Finlands första mobilapplikation som beviljats Cybersäkerhetsmärke

4.6.2020 - Säkerhet

Informationssäkerheten för smartapparater och applikationer är en global utmaning. Transport- och kommunikationsverket Traficom vill öka konsumenternas medvetenhet om informationssäkerhet genom att bevilja Cybersäkerhetsmärke för sådana produkter och tjänster som är konstruerade för att vara informationssäkra. Livstrygghetsapplikationen, som är avsedd för LokalTapiolas kunder, är Finlands första mobilapplikation för vilken Traficom har beviljat Cybersäkerhetsmärke.

Säkerhetsutmaningarna för mobilapparater gäller ofta de applikationer som laddas ner till apparaterna. För en normal användare kan det vara svårt att reda ut allt som gäller applikationens säkerhet. Cybersäkerhetsmärket som lanserades hösten 2019 har skapats för att hjälpa konsumenterna att göra trygga val. Cybersäkerhetsmärket anger att produkten eller tjänsten uppfyller Traficoms informationssäkerhetskrav för IoT- och smartapparater.

- LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation uppfyller kraven och är därför den första mobilapplikationen som fått Cybersäkerhetsmärket. Informationssäkerheten i mobilapplikationerna har en central betydelse för att trygga hela IoT-ekosystemet. Det är fint att LokalTapiola frivilligt vill främja applikationernas informationssäkerhet och medvetenheten om dem, säger chefspecialist Juhani Eronen från Traficoms Cybersäkerhetscenter.

Användbarhet utan att pruta på säkerheten

Livstrygghetsapplikationen som är avsedd för en smidig skötsel av ärenden för LokalTapiola kunder är inte bara Finlands första mobilapplikation, utan även finansbranschens första tjänst, som har beviljats Cybersäkerhetsmärket.

- Som ett livstrygghetsbolag är ansvarsfullheten mycket viktigt för oss och i vårt arbete för ansvarsfullhet betonar vi en ansvarsfull användning av data och informationssäkerhet. Cybersäkerhetsmärket är ett fint erkännande som vi verkligen är stolta över. Vi känner också vårt ansvar och vår roll som utvecklare av informationssäkra tjänster och hoppas kunna vara vägvisare inom detta område, beskriver LokalTapiolas digidirektör Petri Vuorinen.

LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation lanserades för alla mobilapparater under hösten 2019. Applikationens informationssäkerhet tillsammans med kundinriktningen och användbarheten är kärnan i utvecklingsarbetet.

- Cybersäkerhetsmärket är ett bevis på att vi har lyckats utveckla Livstrygghetsapplikationen med tyngdpunkt på informationssäkerheten och erbjuda våra kunder en kvalitativ och trygg applikation. Detta är också en fin fortsättning på allt det datasäkerhetsarbete vi har främjat under årens lopp, gläder sig LokalTapiolas datasäkerhetsdirektör Leo Niemelä.

Cybersäkerhetsmärke

Med Cybersäkerhetsmärket, som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, visar man att en produkt eller tjänst som försetts med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt. För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats. För företag är märket ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa för konsumenten att informationssäkerhet har beaktats vid konstruktionen av apparaten. https://tietoturvamerkki.fi/sv/

LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation

Livstrygghetsapplikationen är LokalTapiolas mobilapplikation för kunder, till vilken vi behändigt samlar våra tjänster till en applikation. Den underlättar uträttandet av ärenden och erbjuder aktuell information och tips för vardagen. I appen kan kunden t.ex. betala fakturor, granska sina egna försäkringsuppgifter samt lätt hitta kontaktuppgifterna till sitt regionbolag. Även det digitala reseförsäkringskortet finns alltid med i appen.