Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Österbotten: LokalTapiola Österbotten bidrar till en donation på en miljon euro för att hjälpa i coronaviruskrisen

1.4.2020 - Talous

LokalTapiola Österbotten bidrar till LokalTapiola-gruppens donation på en miljon euro för att understöda hjälp- och stödarbete runtom i Finland till följd av coronaviruskrisen. LokalTapiola Österbotten understöder Finlands Röda Kors med 20 000 euro för att möta det hjälpbehov coronaviruskrisen orsakar.

LokalTapiolas understöd går bland annat till den landsomfattande hjälpande telefonen som Finlands Röda Kors öppnar idag 1 april. Frivilliga runtom i Finland som fått utbildning inom mentalt stöd tar emot samtal och svarar på människornas frågor om coronavirusepidemin. Antalet frivilliga är cirka hundra när den hjälpande telefonen startar verksamheten och vid behov kommer ytterligare cirka hundra frivilliga att utbildas till uppgiften.

Med hjälp av telefontjänsten försöker man förhindra att människor känner sig ensamma och utslagna samt se till att oron inte blir alltför stor. Finlands Röda Kors hjälpande telefon svarar på samtal måndag-fredag kl. 9-21 på nummer 0800 100 200. Samtalet kostar inget. Kristelefonens verksamhet inleds på finska, men man strävar till att även utöka tjänsten med betjäning på svenska och andra språk.

- I rollen av ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av kunderna vill vi göra vårt yttersta för att underlätta den svåra situationen. Röda Korset är vår långvariga och pålitliga samarbetspartner som kan agera och hjälpa finländare även i exceptionella förhållanden. I den rådande samhällskrisen krävs flexibilitet och vi vill för vår del skapa trygghet och välbefinnande i det vardagliga livet i våra lokala samhällen, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Pasi Haarala.

I exceptionella situationer ändrar Röda Korset sina metoder att hjälpa. LokalTapiola Österbotten understöder rekryteringen och utbildningen av frivilliga samt deras arbete i den exceptionella situationen där det är svårt att nå fram med hjälpen på grund av att människorna lever i isolering och undviker att mötas ansikte mot ansikte. Stödet bidrar även till att de frivilliga orkar med sitt arbete och att hjälpen når de som behöver den.

- Med hjälp av LokalTapiolas stöd kan vi kalla fler frivilliga än tidigare att delta i verksamheten och även se till att de frivilliga orkar i sitt arbete. Vi har uppskattat att det här är mer av ett maratonlopp än ett hundrameterslopp. Ingen kan för närvarande noggrant uppskatta hurudan hjälp människorna behöver och hur länge hjälpen behövs. Redan nu vet vi att många människor oroar sig för sin ork och även återhämtningsskedet kräver krafter av de frivilliga, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

LokalTapiola Österbotten är ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av kunderna och vars resultat används för att främja livskraften och välbefinnandet i den egna regionen. Donationen görs ur LokalTapiola Österbottens dispositionsfond.

LokalTapiolas stöd på en miljon euro till hjälpbehovet som coronaviruset orsakar går i första hand till Finlands Röda Kors. Understödet ges av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och gruppens regionbolag. (Läs mer: LokalTapiola donerar en miljon euro för att hjälpa till i coronaviruskrisen).

LokalTapiola har samarbetat med Finlands Röda Kors inom ramen för samhällsansvar sedan år 2002. Målet med samarbetet är att främja trygghet, hälsa och välbefinnande hos människor och i samhällen samt förhindra ensamhet och utslagning.