Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola donerar 200 000 euro till Jyväskylä universitet för analysering av coronavirusprov

27.3.2020 - Hälsa

LokalTapiola Keski-Suomi donerar 200 000 euro till Jyväskylä universitet för utveckling av metoder för analysering av coronavirusprov. Med hjälp av donationen kan man på universitetslaboratoriet på bio- och miljövetenskapliga fakulteten påbörja analyseringen av coronvirusprov ifall hälsovårdssituationen i samhället så kräver. Laboratorieberedskapen gör det möjligt att betydligt öka kapaciteten för coronavirustester i Finland.

Testningskapaciteten i anslutning till coronavirustester har väckt diskussion i offentligheten under de senaste veckorna. Enligt den nuvarande uppskattningen kan man i Finland genomföra ett begränsat antal coronatester per dygn.

Med hjälp av verksamheten som startas med donationsmedlen kan testningskapaciteten avsevärt ökas i Jyväskylä universitet. Det är fråga om en analys av PCR-tester som grundar sig på genkopiering. Dessa tester är för närvarande de mest använda coronavirustesterna i Finland.

- Genom donationen stöder vi Jyväskylä universitet i dess arbete för att öka kapaciteten för coronatester i vår region och mera omfattande i Finland. Som ett livstrygghetsbolag vill vi göra allt för att underlätta den svåra situationen. Vi hoppas att vår donation även ska uppmuntra andra företag till motsvarande samarbete med universiteten så att vi så snabbt som möjligt kan ta i bruk och öka testkapaciten, berättar LokalTapiola Keski-Suomis verkställande direktör Teemu Toivanen.

Genom donationsmedlen strävar man efter att öka kapaciteten för PCR-tester, med hjälp av vilka man omedelbart pålitligt kan verifiera coronavirussmitta oberoende av i vilket skede sjukdomen befinner sig. Med hjälp av testerna kan man till exempel verifiera hälsovårdspersonalens exponering för coronaviruset.

- Med hjälp av donationen till Jyväskylä universitet kan man inrikta forskningen på utveckling av analysmetoder, allokera personresurser för analyser och skaffa nödvändiga reagenser för testningsverksamheten. Vi förbereder oss på laboratoriet så att en diagnostisk analys av coronavirusproven ska vara möjlig, säger Jyväskylä universitets rektor Keijo Hämäläinen.

LokalTapiola Keski-Suomi är ett av kunderna ägt, lokalt försäkringsbolag, vars resultat används till förmån för den egna regionen och för att främja välbefinnandet. Donationen görs från LokalTapiola Keski-Suomis fonderade donationsmedel.