Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Brandriskerna ökar på lantbruken när verksamheten effektiveras genom mekanisering

8.1.2020 - Turvallisuus

Kompaktlastare, som inte har servats, utgör en avsevärd brandrisk på lantbruken. Kompaktlastarna har under de senaste åren orsakat tiotals bränder av vilka en del har utvecklats till storbränder och orsakat skador i miljonklassen på gårdarna. LokalTapiola stöder sina kunder genom att delta i kostnaderna för en säkerhetsgranskning av Avant-kompaktlastare.

Antalet motorarbetsmaskiner som används i gårdscentrum har ökat betydligt under de senaste åren. Enligt Työtehoseuras handbok om kompaktlastare uppskattar man att det redan finns närmare 10 000 kompaktlastare på lantbruken. Populära kompaktlastare är till exempel Bobcat, Giant, Schäffer, Avanti och Caterpillar.

Om kompaktlastaren inte har underhållits, utgör den en allvarlig brandrisk för hela produktionsverksamheten. Kompaktlastarna används dagligen i fuktiga och dammiga produktionsutrymmen och därför är det viktigt att underhålla och rengöra dem.

Kompaktlastare som har börjat brinna i produktionsutrymmen har under de senaste åren orsakat tiotals bränder av vilka en del har utvecklats till förödande storbränder i gårdscentrumen. En av de mest betydande tillverkarna av kompaktlastare Avant-Tecno erbjuder en avgiftsfri säkerhetsgranskning som förbättrar brandsäkerheten för de arbetsmaskiner som företaget tillverkar och som omfattas av säkerhetsgranskningen. LokalTapiola stöder Avant-Tecnos säkerhetskampanj med en förmånssedel.

Priset Årets säkerhetsgärning 2019 beviljades för att man har hittat kompaktlastarnas brandrisker

Förståelsen för kompaktlastarnas brandrisker har ökat under de senaste åren. Försäkringsbolaget LokalTapiolas försäkringsutredare Jarkko Asp undersökte en ladugårdsbrand som i slutet av år 2018 ledde till skador på över en miljon euro och vars antändningsorsak visade sig vara en bristfällig fästning av elkablarna i Avant-kompaktlastaren.

Elkabelfelet visade sig vara ett mera omfattande problem. Elkabeln hade skavts och orsakat gnistor vilket ledde till flera tiotals bränder, av olika storlekar, i arbetsmaskiner och byggnader. Kompaktlastartillverkaren Avant-Tecno förhöll sig positiv till situationen på grund av säkerheten och inledde korrigerande åtgärder. Efter undersökningen har företaget kallat tillbaka över 5 000 kompaktlastare för reparation.

Jarkko Asps agerande förde fram betydelsen av de åtgärdsanteckningar som räddningsmyndigheten gör. Den brandskadade maskinens märke och modell ska antecknas i räddningsmyndighetens åtgärdsregister. På detta sätt kan man sammankoppla brandskador på likadana maskiner och snabbare vidta korrigerande åtgärder. Detta har stor betydelse även för maskintillverkaren eftersom en stor del av dess produktion exporteras bland annat till USA.

Ett öppet samarbete mellan räddningsmyndigheten, försäkringsbolagen och maskintillverkarna har visat sig vara till förmån för alla i och med att korrigerande åtgärder har kunnat vidtas i tid.

LokalTapiola stöder sina kunder vid avvärjning av storskador
För att sätta fart på de pågående avgiftsfria säkerhetsgranskningarna deltar LokalTapiola i kostnaderna för transporten av Avant-kompaktlastaren till service eller för ett besök hos en servicefirma genom att dela ut förmånssedlar till kunderna. LokalTapiolas kunder kan fråga om förmånssedeln av regionens lantbruksspecialist.

Brand- och olycksfallsrisker för kompaktlastare

Kompaktlastare är, då de används rätt och underhålls, effektiva hjälpmedel som underlättar lantbruksarbetena. Vissa risker har dykt upp i och med att kompaktlastarna har blivit allmännare. Brandriskerna för maskinerna kommer fram som felaktiga elanordningar och orena motorutrymmen, vilka årligen orsakar tiotals brandskador.

Vad gäller personskadorna är den mest allmänna kroppsdelen som skadas fingrarna (24 %), sedan foten från knäet uppåt (14 %) och ryggen (11 %). I arbetsuppgifterna inträffade mest olycksfall vid skötsel av djur på lantbruk (31 %), transport av material (19 %), i produktions- och förädlingsuppgifter (13 %) samt service- och reparationsuppgifter (12 %).

Kompaktlastaren underlättar de tyngsta arbetsskeden inom ett lantbruk.