Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Österbotten: LokalTapiola Österbotten donerar 10000 € till Hope rf

17.12.2019 - Talous

Hope rf:s lokala verksamhet i Vasa och i Karleby får vardera 5 000 € ur LokalTapiola Österbottens dispositionsfond. Genom donationerna vill LokalTapiola Österbotten vara med och påverka det lokala samhällets livskraft och trygghet.

- Vi är ett lokalt företag och därför vill vi också göra gott för det lokala samhället. Vi vill hjälpa till när vi har möjlighet till det. Vi vill främja österbottningarnas välmående genom att stödja lokala föreningar och samfund, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

- Hope är en förening som fungerar med frivilliga krafter. Vi förverkligar drömmen om att alla barn i Finland ska ha likvärdiga möjligheter till en bra vardag. Vi delar ut konkreta donationer, exempelvis i form av kläder och bruksvaror, till mindre bemedlade och till familjer som genomgår en kris. Vi möjliggör också att barn och unga får ekonomiskt stöd för att utöva olika hobbyer eller ta del av andra upplevelser på sin fritid, säger Hopes verksamhetsledare Eveliina Hostila.

Pengarna som LokalTapiola donerar går direkt till Hopes hobbyverksamhet. Med 5000 € kan man garantera att minst 16 barn får utöva en hobby i ett år, men donationen kan räcka till så många som 40 barns hobbyaktiviteter beroende på hobbyns kostnader.

- Hope grundades år 2009 av några mammor vars dröm var att alla barn skulle ha möjlighet till en mera jämlik vardag. I dag finns vi på 20 olika orter runt om i Finland, bland annat i Vasa och Karleby, säger Hostila.

Samhällsansvar och ömsesidighet

LokalTapiola Österbotten flyttar årligen över en del av den föregående räkenskapsperiodens eventuella vinst till en dispositionsfond. En egen kommitté har grundats för att förbereda donationerna och förslagen presenteras för styrelsen, som fattar beslut om donationerna.

LokalTapiola Österbotten har verksamhet inom tre olika delområden – trygghet, hälsa och ekonomi – och de objekt som understöds ska därför anknyta till något av dessa delområden.

- För oss betyder samhällsansvar att vi aktivt deltar i utvecklingen av det lokala samhälle där vi verkar. Det viktigaste är att de objekt vi stöder är allmännyttiga och gör något gott för det lokala samhällets livskraft. Invånarnas trivsel och välmående ska öka tack vare våra donationer, säger Haarala.

Tidigare har LokalTapiola Österbotten gjort donationer bland annat till Vasa Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Centria Yrkeshögskola. LokalTapiola Österbotten stöder även årligen ett stort antal idrotts- och kulturföreningar med mindre summor.

- Ekonomiskt stöd är ett sätt för oss på LokalTapiola att förverkliga vårt samhällsansvar. På det här sättet kan vi styra tillgångarna till sådan verksamhet som är viktig och betydelsefull för österbottningarna, säger Haarala.