Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola uppmuntrar personalen till frivilligarbete

25.11.2019 - Yhteiskunta

LokalTapiola-gruppen startar ett nytt program för frivilligarbete. Programmets syfte är att erbjuda personalen nya möjligheter att påverka vardagen i lokalsamhället och förverkliga gruppens samhällsansvar. Anställda i LokalTapiola-gruppen kan inom ramen för programmet göra en dag frivilligarbete per år.

Som ett av kunderna ägt livstrygghetsbolag påverkar LokalTapiola starkt framgången för lokalsamhällena runt om i Finland. Främjandet av säkerhet och välbefinnande syns i kundernas liv och i bolagens sätt att göra gott lokalt. I fortsättningen vill vi även uppmuntra anställda i LokalTapiola att genom frivilligarbete delta i vardagen för de lokala gemenskaperna.

- Målet med att påverka samhälleligt är att garantera ett starkt positivt och regionalt fotavtryck i våra kunders näromgivning runt om i Finland. Det nya programmet för frivilligarbete är ett gott exempel på vårt sätt att främja ansvarsfullheten genom konkreta åtgärder, berättar LokalTapiola-gruppens marknadsföringsdirektör Olli-Pekka Pohjanmäki.

I första skedet ges anställda i LokalTapiola-gruppen möjlighet att delta i frivilligarbete genom två av gruppens samarbetspartner inom samhällsansvar – Finlands Röda Kors och Håll Skärgården Ren rf. Nästa år kommer vi att öka antalet samarbetspartner.

- Vi vill att alla livstrygghetsbevarare har rätt att göra gott. Att göra gott är för många av oss en passion så frivilligarbete är ett naturligt sätt att förverkliga våra värden, att lära sig nytt och att få olika synvinklar även för vardagsjobbet. På detta sätt kan vi ansvarsfullt påverka i våra kunders näromgivning. Och det bästa är att när man hjälper andra får man också själv mycket: välbefinnande i arbetet och känna att man gör något betydelsefullt, säger LokalTapiola-gruppens personaldirektör Tomi Sinisaari om nyttan med frivilligarbete.

I LokalTapiola-gruppen arbetar 3 500 personer. De 26 bolagen som bildar LokalTapiola-gruppen beslutar självständigt om sitt deltagande i programmet för frivilligarbete och sätten att delta kan variera regionalt.