Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola lånar en över 160 år gammal värdefiol till Mellersta Österbottens Kammarorkester

7.11.2019 - Nyhet

Mellersta Österbottens Kammarorkester som kommer från Karelby och består av 20 musiker får låna en värdefull Vuillaume-fiol som ägs av LokalTapiola. Instrumentet byggdes av den kända musikinstrumentmakaren Jean-Baptiste Vuillaume på 1850-talet.

LokalTapiola understöder kultur på många sätt och i många olika former. Mervärdet som det musikaliska samarbetet för med sig bygger bland annat på den sociala gemenskapen och socialitet. Kulturellt understöd är en del av LokalTapiolas företagsansvar.

- För LokalTapiola är det viktigt att understöda konst och kultur på ett mångsidigt sätt. I vår strategi fokuserar vi på livstrygghet i alla dess former. Vi är ett kundägt bolag och arbetar därmed dagligen för kundernas ekonomiska välbefinnande män även för deras mentala och fysiska välbefinnande. Under årens lopp har vi köpt ett antal värdefulla fioler som vi gärna lånar ut till topporkestrar, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Pasi Haarala.

Fiolen som ägs av LokalTapiola Livbolag är byggd år 1850 av den franska musikinstrumentmakaren Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875) som var en av de mest ansedda musikinstrumentmakarna i Europa på 1800-talet.

Toppviolinister värdesätter högt de fioler som Vuillaume byggt. När en toppviolinist får spela på en toppfiol kan hen uppnå det bästa resultatet. Bland annat följande violinister har använt Vuillaumes

Stadivarius- och Guamerius-kopior: Fritz Kreisler, Ruggiero Ricci, Isaac Stern, Pinchas Zukerman, Hilary Hahn, Nemanja Radulovic och Nikita Boriso-Giebsky.

- Att vår orkester får låna en Vuillaume-fiol är en fin gest av LokalTapiola. När en sådan toppfiol ingår i en kammarorkester hör man särskilt bra klangen eftersom vår repertoar omfattar många verk där en enskild musikers musicerande hörs på ett annat sätt än till exempel i en stor symfoniorkester. I vår orkester spelas fiolen av vår ypperliga konsertmästare Reijo Tunkkari och publiken får njuta av klangen redan på konserterna i november, säger intendent Marjukka Puutio vid Mellersta Österbottens Kammarorkester.