• Västra Finland får ett nytt Livstrygghetsbolag: LokalTapiola Länsi-Suomi

    28.1.2020 | Ekonomi

    Det ekonomiska området i västra Finland får i början av nästa år ett nytt bolag när två av LokalTapiolas bolag fusioneras. Målet med fusionen av bolagen som redan nu fungerar på samma ekonomiska område är att kunna erbjuda en bättre kunderfarenhet och ett bredare nätverk av tjänster samtidigt som fusionen ger personalen nya möjligheter att utvecklas yrkesmässigt. Det nya bolaget inleder verksamheten den 1 januari 2021.

    Läs mer