LokalTapiolas nättjänst och webbplats underhålls lördagen 4.3.

3.3.2017 - Nyhet

LokalTapiolas nättjänst och webbplats underhålls på lördagen 4.3. På grund av underhållet är det ett avbrott i tjänsterna på lördag morgon från kl. 4.00 och på webbplatsen från kl. 6.00.

Under avbrottet är alla nättjänster ur bruk, dvs. du kan till exempel inte logga in i nättjänsterna för privat- eller företagskunder eller kapitalförvaltning och inte heller ansöka om ersättning. Nätbutiken, teckning av fonder, skadeanmälan och räknare är inte i bruk. Inte heller försäkringsdelen i S-mobil kan användas.

Webbplatsen LokalTapiola.fi är stängd kl. 6.00–7.30.

Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet kan medföra. Tjänsterna öppnas snarast möjligt.