Samarbetspartners och samarbete

Kotivakuutukset

LokalTapiola samarbetar mångsidigt med sina intressentgrupper. Förmånerna, nyttan och inverkan som samarbetet ger gynnar LokalTapiolas kunder och samhället. I valet av samarbetspartners och samarbetsprojekt beaktar LokalTapiola att partnern har likadana värden som LokalTapiola samt att LokalTapiolas principer för samarbete och sponsring uppfylls.

Företagsansvar tillsammans med samarbetspartners

Fokus på samarbetet ligger i att öka säkerheten och välbefinnandet i samhället. Med hjälp av samarbetet försöker vi även bidra till och främja att de samhälleliga utmaningarna kan tacklas. Syftet med samarbetet är att skapa nytta för samhället, samarbetspartners och LokalTapiola.

Teman inom samarbetet grundar sig på bolagsgruppens strategi, tyngdpunkter och ansvarslöften. Vi väljer samarbetspartners som har likadana värden som LokalTapiola och med vilka vi kan hitta en gemensam intressant samarbetsform och intressanta samarbetsobjekt. LokalTapiolas samarbete inom företagsansvar kan indelas i fyra teman: säkerhet, hälsa och välbefinnande, idrott och motion, miljö och kultur.

LokalTapiolas centralbolag i Esbo sköter de nationella samarbetsavtalen. Därtill har LokalTapiolas regionbolag många lokala samarbetsavtal och –projekt.