Samarbete och partnerskap

Kotivakuutukset

LokalTapiola bedriver ett mångsidigt samarbete med sina intressenter. Samarbetets förmåner och fördelar gynnar LokalTapiolas kunder. Vid valet av partner och samarbetsobjekt beaktas värderingarnas samstämmighet och LokalTapiolas principer för sponsorskap och partnerskap.

Sponsorskap och samarbete

LokalTapiolas sponsoreringsprinciper utgår från LokalTapiolas strategi, mål och prioriteringar. Vi väljer samarbetspartner som har en liknande värdegrund och med vilka vi finner ett objekt och en samarbetsform som är intressant. Samarbetet är mångsidigt, gynnar båda parter, ökar samhörigheten och skapar möjligheter till nätverkande.

LokalTapiolas centralbolag hanterar alla riksomfattande samarbetsavtal. Regionbolagen ansvarar för det lokala samarbetet.

Bland LokalTapiolas partner finns volleyboll- och basketbollförbunden i Finland och Suomen Hippos. Vi samarbetar också med konstcentret Salmela och Helsingfors stadsteater. Dessutom har LokalTapiola många lokala samarbetsavtal inom både kultur och sport.

Samarbetspartner

Finlands Volleybollförbund

LokalTapiolas har ett samarbetsavtal med Volleybollförbundet och FM-ligan i volleyboll. LokalTapiola är huvudsponsor för båda. Avtalens syfte är att fungera som en drivkraft bakom motion och idrott samt stödja barns och ungas motionsintresse.

www.lentopalloliitto.fi

Finlands Basketbollförbund

LokalTapiola är en viktig sponsor av dam- och herrlandslagen. LokalTapiola är dessutom fadder för pojk- och flicklandslagen (åldersgräns 18 år). Genom avtalet stödjer LokalTapiola landslagens utveckling och internationella framgångar.

 www.koripalloliitto.fi 

Konstcentret Salmela

Salmela är ett kulturevenemang med flera konstformer som pågår hela sommaren och hör till landets mest betydande kulturella sommarevenemang. I samarbetet är det viktigt att skapa möjligheter för unga konstnärer.

 www.taidekeskussalmela.fi/salmela/

Helsingfors Stadsteater

LokalTapiola har ett mångsidigt samarbete med Helsingfors stadsteater. Det har bl.a. erbjudit kulturupplevelser för våra kunder och personalen.

www.hkt.fi