Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vesa Immonen

f. 1965

Diplomingenjör, vd, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab

Fastighets-Tapiola Ab, fastighetsplaceringsdirektör 2007–2008, Tapiolagruppen (fastighetsenheten), biträdande direktör 2002–2006, avdelningschef 2000–2001, projektchef 1998–1999.

Tekniska högskolan (fastighetslaboratoriet), biträdande professor, överassistent och assistent 1992–1998.