Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tom Liljeström

f. 1959

Diplomingenjör, ekonomie magister, vd, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Tapiolagruppen, biträdande direktör (placeringsenheten) 1992–1994, placeringsdirektör 1994–1997, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola, vd 1998–2001, direktör i bolagsgruppen 2001–2006.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola, styrelseledamot 1994–2006, vice styrelseordförande 2003–2006.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola, styrelseledamot 1994–1998 och suppleant 2000–2001 samt styrelseledamot och vice styrelseordförande 2001–2006.
Företagens Livförsäkring Ab Tapiola, styrelseledamot 1994–1998 och 2001–2006 samt vice styrelseordförande 2003–2006.

Tapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseledamot 2001–2007, Tapiola Bank Ab, styrelseledamot 2002–.

Lännen Tehtaat Oyj, ordförande i förvaltningsrådet 1996–2007, Finntemet Oy, styrelseledamot, 2003–2016, Metsä-Tissue Oyj, styrelseledamot 2004–,2010 Helsingforsregionens handelskammare, styrelseledamot 2006–2007, Diakonissanstalten i Helsingfors, medlem i förvaltningsrådet 2007–2011, Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstal, styrelsemedlem 2011– 2016, Hoiva Oy i Helsingfors Diakonissanstalt, styrelsemedlem 2014 – 2016, Sibelius-Akademins stödstiftelse, styrelsemedlem 2012 – 2014, Lighthouse Network Ltd Oy styrelsemedlem från 2010, Oy Transmeri Group Ab styrelsemedlem från 2013.