Teija Kerminen

LokalTapiola-gruppen, direktör för juridiska ärenden 2012–
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2014–
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, sekreterare för styrelserna 2012–
Medlemskap i arbetsgrupper och kommittéer i Finansbranschens Centralförbund, för närvarande ordförande för juridiska kommittéen
Medlem i juridiska utskottet i Finlands Näringsliv EK 2012–
Medlem i arbetsgruppen AMICE Legal Affairs Task Force 2008–

Tidigare uppgifter:

Tapiolagruppen, jurist 1989–2001, chef för juridiska ärenden 2001–2004 och biträdande direktör 2004–2011