Sami Kulla

EK Sami Kulla, f. 1976
Verkställande direktör Digital – Marketing – Design, Oy Buorre Ab
LokalTapiola Skadebolag, styrelsemedlem 2019 –
Central arbetserfarenhet:
2017 – fortfarande Oy Buorre Ab, Verkställande direktör, Partner
2008 – 2016 Anvia Abp, Affärsverksamhetsutvecklingschef/ Företagsköp/ Resultatenhetschef (BI, CRM)
2000 – 2008 Visualweb Oy, grundare / Verkställande direktör (Digital Marketing)
1998 – 2004 Tapiola, Kontaktchef
1996 – 2000 Marketing S. Kulla Oy, Företagare (Senare Visualweb Oy)
Förtroendeuppdrag:
2018 – fortfarande Älyarkisto Oy, Styrelsemedlem
2016 – fortfarande Fliq Oy, Styrelseordförande
2015 – fortfarande LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag, ledamot i förvaltningsrådets utnämningsutskott
2014 – fortfarande LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag, medlem i förvaltningsrådet
2012 – fortfarande LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseordförande
2016 – 2018 LokalTapiola-gruppen, ordförande för ordföranden
2010 – 2016 Hibox Systems Oy, styrelsemedlem
2010 – 2012 Igence Oy, styrelsemedlem
1996 – 2008 Visualweb Oy, styrelseordförande/styrelsemedlem