Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Pentti Kuusela

f. 1964
Socionom, HHJ-examen, vd, LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag

Vd, Birkalands Lokalförsäkringsförening 2003–2012

IF Skadeförsäkringsbolag Ab, försäljningsdirektör, regiondirektör 2002–2003, Sampo, försäljningschef, försäljningsdirektör 1991–2001, Företagarnas Fennia, distriktsombud, företagschef 1988–1991.

Viktigaste förtroendeuppdrag:

LokalTapiola, medlem i bolagsgruppens ledningsgrupp, 2015 – 2018

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseledamot 2013–2015

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelseledamot 2013–2015

Lokalförsäkring andelslag, styrelseledamot 2006–, ordförande i tekniska arbetsgruppens
företagsförsäkringssektion 2004–2005, Lokalförsäkring bolag, medlem i arbetsgruppen för försäljning och marknadsföring 2004–2005,
ordförande i arbetsgruppen för affärsverksamheten 2007–2012.