Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mirel Leino-Haltia

född 1971

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)
Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Yliopisto 2019 -
Managing Partner, Exito Consulting Oy 2018 -

Tidigare uppgifter:
PricewaterhouseCoopers Oy 2003-2018
- 2009-2018 Partner, många ledande uppgifter i linjeledningen samt inom utvecklingen av försäljning och kundrelationer
- 2003-2009 Team Leader och konsult för ledningen (manager, senior manager, director), direktör för god förvaltning och riskhanteringstjänster
Mecrastor PricewaterhouseCoopers Oy / IBM Business Consulting Services 2000-2003
- Konsult för affärsledningen, projektchef
Hanken Svenska handelshögskolan 1999-2000
- Forskare
Radisson SAS Hotels, Finland (nuförtiden Radisson Blu) 1996-1999
- Försäljningsdirektör

Förtroendeuppdrag:
- LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab,, styrelsemedlem 2019 —
- LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, styrelsemedlem 2019 —
- LokalTapiola Alternativa fonder Ab, styrelsemedlem —
- Indufor Oy, styrelseordförande 2019 —
- LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2019 –
- Euroclear Finland Oy, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet 2018 –
- Arvopaperikeskuksen rahasto, styrelsemedlem 2018 –