Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mirel Leino-Haltia

född 1971

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)

Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Yliopisto 2019 -

Managing Partner, Exito Consulting Oy 2018 -

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem, 2019 -

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2019 -

Tidigare uppgifter:
PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009-2018

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, flertal uppdrag 2000-2008

Förtroendeuppdrag:
Teleste Oyj, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2020 -

Sitowise Oyj, styrelsemedlem från år 2021, ordförande för granskningsutskottet, 2022 -

Sparbankernas Forskningsstiftelse, styrelsemedlem, 2020 -

Euroclear Finland Ab, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2018 -

Indufor Oy, styrelseordförande, 2019 -

Finlands Revisorer rf, styrelsemedlem, 2021 -

Nixu Certification Ab, styrelsemedlem, 2022 -

Älands banken, styrelsemedlem, 2022 -