Mirel Leino

f. 1971
Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)
Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Universitetet 2019 -
Managing Partner, Exito Consulting Oy 2018 -
Tidigare uppgifter:
PricewaterhouseCoopers Oy 2003-2018
- 2009-2018 Partner, flera chefsuppgifter i linjeledningen samt i utveckling av försäljning och kundrelationer
- 2003-2009 Team Leader och ledningskonsult (manager, senior manager, director), direktör för god förvaltning och riskhanteringstjänster
Mecrastor PricewaterhouseCoopers Oy / IBM Business Consulting Services 2000-2003
- Konsult inom företagsledning, projektchef
Hanken Svenska handelshögskolan 1999-2000
- Forskare
Radisson SAS Hotels, Finland (numera Radisson Blu) 1996-1999
- Försäljningsdirektör
Förtroendeuppdrag:
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2019 –
Euroclear Finland Oy, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet 2018 –
Värdepapperscentralens fond, styrelsemedlem 2018 –