Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jari Sundström

f. 1960
Vicehäradshövding, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, verkställande direktör

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2014 –
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsens vice ordförande 2014 –
LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsemedlem 2014 –
Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsens vice ordförande och ordförande i belöningsutskottet 2014 –
LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande 2017–

Tidigare uppgifter

Pihlajalinna Oy, styrelseordförande 2017 –2019

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice ordförande i styrelsen 2013-2015

Direktör för LokalTapiola-gruppen 2010 – 2014 och styrelsemedlem 2010 – 2013

Enhetsdirektör vid Nordea Segment Corporate Finland 2008–2009, enhetsdirektör vid Nordea Savings Products & Asset Management 2007–2008, enhetsdirektör vid Nordea Investment Management & Funds 2006–2007

Verkställande direktör för Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 1998–2006
Verkställande direktör för Trygg-Hansa Försäkring Finland 1997–1998
Enhetsdirektör, kontaktdirektör, utvecklingsdirektör för Ilmarinen, Salama och Pohjola 1991–1997
Kontaktchef, avdelningschef, biträdande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1986–1990
Förmanspraktikant vid Kansallis-Osake-Pankki 1984, biträdande direktör 1984–1986.

Styrelsemedlemskap

Nordea Asset Management Oy, ordförande, Nordea Fondene A.S., Norway, ordförande, Nordea Fondene Holding A.S., ordförande, Nordea 3 SICAV, Luxemburg, medlem och ordförande, Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, medlem, Nordea Investment Management AB, Sweden, medlem, Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, medlem och ordförande samt Suomen sijoitusrahastoyhdistys ry, medlem och ordförande.
Nordiska Kärnförsäkringspoolen, styrelsemedlem 2010 – 2012
Helsingforsregionens handelskammare, styrelsemedlem 2010 – 2012
Pensions-Tapiola, styrelsemedlem 2010 – 2011
Liv-Tapiola, styrelsemedlem 2010 – 2012
Skade-Tapiola, styrelsemedlem 2010 – 2012
Fastighets-Tapiola, styrelsemedlem 2010 – 2012
LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2012 – 2013
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsens vice ordförande 2013 – 2015
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseordförande 2013 – 2015
Finansbranschens centralförbund, ordförande och medlem i skadeförsäkringsdirektionen 2014-
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe, AMICE, styrelsemedlem och medlem i Executive Committee 2014 - 2017
Trafikförsäkringscentralen, styrelsemedlem 2015 – 2017