Harri Lauslahti

f. 1961

Ekonomie magister,
LokalTapiola-gruppen, medlem i gruppens ledningsgrupp, innovationsdirektör 7/2017–

LokalTapiola Tjänster Ab, verkställande direktör 2015–2017
S-Banken, vice styrelseordförande 2014–
Varuboden-Osla Regionhandelslag, styrelsemedlem 2017–
LTC Otso Oy, styrelsemedlem 2013–
Tapiola Data Ab, styrelseordförande 2013–
Helsingfors Diakonissanstalt, vice ordförande för delegationen 2012–

Tidigare uppgifter

Direktör för bolagsgruppen, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2011–2016 (ansvarsområde privata hushåll, placeringstjänster samt Utveckling och ICT)
Tapiola Bank Ab, verkställande direktör 2002–2011
Svenska Handelsbanken Ab, filialfunktioner i Finland, olika chefsuppgifter 1995–2002
Föreningsbanken i Finland Ab, olika chefs- och direktörsuppgifter 1987–1995
Tapiola Bank Ab, styrelsemedlem 2011–2013
LokalTapiola Bank Ab, styrelseordförande 2013–2014
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, styrelsemedlem 2007–2012 och vice ordförande 2012–2014
Tapiola Fondbolag Ab, styrelsemedlem 2002–2007
Tapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2006–2007
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 2013–2014, medlem 2015–2016
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 2013–2014, medlem 2015–2016
Tutor Invest Oy, styrelseordförande 2007–2016
Compass Card Oy Ab, styrelsemedlem 2006–2016