Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Regler för vårens utlottning

Lotteriarrangör: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, PB 20, 02010 LokalTapiola.
Start- och slutdatum för lotteriet: Deltagande i utlottningen ska ske under 1.2–30.6.2014.
Deltagande i utlottningen: Med i utlottningen är alla personer som senast 30.6.2014

  • inlämnade lottsedlar på LokalTapiolas kontor, betjäningsställen och evenemangsplatser
  • returnerade kort som endast deltar i utlottningen och för vilka kunden har betalat portot.
  • LokalTapiolas personal och deras familjemedlemmar kan inte delta i utlottningen.

Lottdragning och vinnare

  • Lottdragningen sker 1.8.2014 med en opartisk person närvarande.
  • LokalTapiola betalar lotteriskatten.
  • Vinnaren meddelas personligen och dennes namn publiceras på LokalTapiolas webbplats.
  • Om vinnaren inte kan nås inom en månad efter lottdragningen arrangeras en ny utlottning.

Vinster: Beloppet som lottas ut är 2 000 euro. Av detta belopp går 1 000 euro till vinnaren och 1 000 euro till Finlands Röda Kors välgörenhetsobjekt som vinnaren valt ut.
Lotteriarrangörens ansvar: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag begränsar sitt ansvar till vinstbeloppet i utlottningen.
Offentlighet: Lotteriarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren på adressen lokaltapiola.fi.
Behandling av personuppgifter: Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.