Tidtabeller för ekonomisk information

LokalTapiola publicerar årligen uppgifter om boksluten, årsredovisningar och halvårsresultat.

Ekonomisk information 2015

2014

Preliminära uppgifter om boksluten 2014 för bolagen i LokalTapiola-grup publiceras 27.2.2015

Årsrapport för LokalTapiola Skadeförsäkring, LokalTapiola Livbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning publiceras 17.4.2015

2015

Halvårsresultatet kommer att publiceras 10.9.2015