Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Satakunta

LokalTapiola Satakunta har ett verksamhetsområde som omfattar 140 000 invånare. Vi är marknadsledare på vårt område och vår marknadsandel är 34 procent. För att betjäna kunderna har vi 75 proffs inom branschen hos oss. Du kan sköta dina ärenden personligen på ett kontor, per telefon eller i nättjänsten.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

ordförande Heiskala Hannes, jur, KTM och vice ordförande Harri Tuomi, VD.

Ala-Rämi Sirpa, sport sekreterare, entreprenör
Haapaniemi Aki, VD, LKV
Heiskala Hannes, jur, KTM
Härmäläinen Ilkka, advokat, jur
Jokinen Juha, ansvarig specialist
Kallonen Veli-Pekka, VD
Kesti Hanna, barnträdgårdslärare
Luomahaara Sanni, entreprenör
Lähde Sari, fogde
Markkula Ilkka, bonde
Mäkitalo Sari, VD
Niittyniemi Jani, IT-ingenjör
Sammi Merja, revisionsbyrå entreprenör
Tuomi Harri, VD
Uusitalo Rami, utvecklingschef
Vanhakartano Matti, jordbrukare, bonde
Ventelä Kari, veterinär
Vettervik Jann, VD
Tamminen Tommi, finansdirektör, Pori
Kallioniemi Tapio, builder, byggnad inspektör, Honkajoki
Marttila Ella, KTM, team leader, Finance, Pori