Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringsprinciper

Det brukar sägas att placerare "går i flock". Vi är annorlunda. Index styr inte våra val utan vi litar på vårt eget omdöme i valet av placeringsobjekt. Genom att gå vår egen väg har vi bedrivit stadigt framgångsrik placeringsverksamhet i över två decennier i både goda och dåliga ekonomiska tider.

Portföljerna förvaltas genom teamarbete

Vi satsar på inhämtning av kunskap i samband med placeringsbesluten. Placeringsbeslutet föregås av noggranna analyser, företagsbesök och diskussioner med företagsledningen.

Placeringsbesluten fattas självständigt i Finland. Vi utnyttjar dock noggrant utvalda samarbetspartner ute i världen. Portföljerna förvaltas av ett team av professionella portföljförvaltare, inte bara en portföljförvaltare. Varje medlem i teamet har ett tydligt ansvar för analys av placeringsobjekten och relaterat beslutsfattande.

Aktiva aktie- och ränteplaceringar

Kvantitativa mätare för placeringar i aktier är företagets tillväxt, lönsamhet, kassaflöde och konkurrensfördelar. I den kvalitativa bedömningen ingår regelbundna möten med företagsledningen samt utredning av företagets strategi och ekonomiska mål, produktutveckling, balansräkningens struktur och ansvar. Vårt slutliga beslut påverkas även av värdebestämningen och värderingen. Vi vill inte betala ett överpris, utan söker objekt där priset har uppgångspotential.

Våra ränteplaceringar bygger på en långsiktig syn. Som en aktiv placerare utnyttjar vi dock korta marknadsrörelser efter behov, men undviker onödiga kostnader. Vi analyserar ränte- och kreditrisker samt marknadens struktur som underlag för placeringsbeslut.

Forskning och analys

Ekonomerna på LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvarar för bevakningen av makroekonomin och finansmarknaden samt forskningen. Vi använder makroekonomiska analyser för utformning och uppdatering av vår syn på den globala konjunkturen, penningpolitisk styrning och strukturförändringar i ekonomierna. Vi bedömer värderingar, utsikter och risker för olika egendomsklasser som stöd för allokeringsbesluten.