Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Loimi-Häme

LokalTapiola Loimi-Häme är verksamt på ett demografiskt viktigt tillväxtområde. Vår 67 000 kunder erbjuds den bästa servicen i branschen av över 90 experter på finansområdet. Vi har ett stort bestånd av företags- och lantbrukskunder samt en växande personkundbas.Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen på ett kontor, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet

Matti Valkama
Sari Schwartz
Rauli Selinheimo
Katri Hannele Yrjö-Koskinen