Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Loimi-Häme

LokalTapiola Loimi-Häme är verksamt på ett demografiskt viktigt tillväxtområde. Vår 67 000 kunder erbjuds den bästa servicen i branschen av över 90 experter på finansområdet. Vi har ett stort bestånd av företags- och lantbrukskunder samt en växande personkundbas.Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen på ett kontor, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Rauli Selinheimo, ordförande, jordbrukare, Loimaa
Katri Hannele Yrjö-Koskinen, vice ordförande, vd, Loppi
Sauli Alitalo, jordbrukare, Tammela
Jussi Hurri, diplomingenjör, Pöytyä
Anne Kallio-Lehtimäki, företagare, Hattula
Riikka Koivisto, direktör, Kangasala
Olli Koivurinne, medicine licentiat, Tavastehus
Pekka Kääriäinen, vd, Tavastehus
Leena Leppä-Lukkala, vd, Forssa
Timo Levonen, företagare, Loimaa
Jarmo Metsänperä, vd (pensionerad), Loimaa
Rolf Nygård, vd, Tavastehus
Marianne Pajula, företagsforskare, Loimaa
Saara Perho, Helsingfors
Sirpa Pietilä, lantbruksföretagare, Loimaa
Aki Porhio, företagare, Valkeakoski
Jukka Rouhiainen, jordbrukare, Humppila
Sari Schwartz, huvudbokförare, Loimaa
Arto Sivén, skogsbruksingenjör, Vesilahti
Juha Sulkonen, agronom, Urjala
Anna-Maija Suolahti, jordbrukstekniker, Forssa
Heikki Uusi-Kämppä, jordbrukare, Humppila
Matti Valkama, jordbrukare, Valkeakoski
Eeva Matleena Veijalainen, ekonomidirektör, Tavastehus
Esa Viherä, redaktör, Tavastehus