LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab

LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab producerar fastighetskapitalfondernas förvaltningstjänster till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s dotterbolag, som fungerar som ansvariga bolagsmän i fastighetskapitalfonderna i kommanditbolagsform.

LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab

Besöksadress: Norrskensvägen 7, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
tfn 09 4531

våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)lokaltapiola.fi
FO-nummer 1617205-0
Nätfakturaadress 003716172050