LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab

LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab producerar fastighetskapitalfondernas förvaltningstjänster till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s dotterbolag, som fungerar som ansvariga bolagsmän i fastighetskapitalfonderna i kommanditbolagsform.

Verkställande direktör

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Kim Särs

Verkställande direktör