LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab

LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab producerar fastighetskapitalfondernas förvaltningstjänster till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s dotterbolag, som fungerar som ansvariga bolagsmän i fastighetskapitalfonderna i kommanditbolagsform.

Bolagstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagens delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Bolagsstämman väljer bl.a. styrelseledamöter och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.