LokalTapiola Keski-Suomi

Jyväskylän satama

LokalTapiola Keski-Suomi är ett av LokalTapiola-gruppens 20 självständiga kundägda regionbolag som erbjuder försäkrings- och placeringstjänster. Vår uppgift är att trygga kundernas välbefinnande och framgång i livets alla vändningar. Vår vision är att erbjuda finländarna ett tryggare och hälsosammare liv. Livstygghet innebär att våra kunder får heltäckande och förebyggande betjäning. Vi betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder personligt och lokalt på 14 verksamhetsställen på 11 orter runtom i Mellersta Finland.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jari Valkola, ordförande, lantbruksföretagare, Saarijärvi 2016 - 2019
José Ayala, verkställande direktör, Jyväskylä 2017 - 2020
Maria Hanho, vd, Keuru 2015 - 2018
Matti Kangasaho, vd, Jyväskylä 2015 - 2018
Merja Lahtinen, lektor, Jämsä 2016 - 2019
Marjo Lalli, personalpsykolog, företagare, Jyväskylä 2016 - 2019
Anna Lipstok, vd, Jämsä 2016 - 2019
Jari Lämsä, teknisk direktör, Luhanka 2017 - 2020
Raija Miettinen, huvudförtroendeman, Jyväskylä 2016 - 2019
Pasi Mikkonen, vd, Pihtipudas 2016 - 2019
Päivi Niemelä, företagare, Pihtipudas 2015 - 2018
Kari Nyyssönen, vd, Jyväskylä 2015 - 2018
Juha Pajunen, företagare, Kangasniemi 2017 - 2020
Perttu Piesala, jordbrukare, Uurainen 2017 - 2020
Juha Pokela, jordbrukare, Uurainen 2016 - 2019
Jyrki Savolainen, lantbruksföretagare, Laukas 2017 - 2020
Petri Säteri, vd, Viitasaari 2016 - 2019
Ari Taivalsaari, vd, Jyväskylä 2017 - 2020
Ari Urpilainen, lantbruksföretagare, Kinnula 2016 - 2019
Sirkku Vahvaselkä, daghemsdirektör, Jyväskylä 2017 - 2020
Reijo Vesterinen, agronom, Kannonkoski 2017 - 2020