Samhällsansvar

Kotivakuutus

LokalTapiolas samhällsansvar handlar om lokala och nationella åtgärder som främjar hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet. Utgångspunkten är att vi tar ansvar för verksamhetens miljö- och samhällskonsekvenser. Ansvarslöftena till kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och samhället i stort betyder att åtgärderna blir en del av vår vardag.

Roller och konsekvenser

Utgångspunkten för LokalTapiolas samhällsansvar är bolagsgruppens olika roller i samhället och de väsentligaste konsekvenserna för de viktigaste intressentgrupperna.Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer