Samhällsansvar

Kotivakuutus

LokalTapiolas samhällsansvar handlar om lokala och nationella åtgärder som främjar hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet. Utgångspunkten är att vi tar ansvar för verksamhetens miljö- och samhällskonsekvenser. Ansvarslöftena till kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och samhället i stort betyder att åtgärderna blir en del av vår vardag.

Roller och konsekvenser

Utgångspunkten för LokalTapiolas samhällsansvar är bolagsgruppens olika roller i samhället och de väsentligaste konsekvenserna för de viktigaste intressentgrupperna.Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer