Samhällsansvar

Kotivakuutus

LokalTapiolas samhällsansvar handlar om lokala och nationella åtgärder som främjar hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet. Utgångspunkten är att vi tar ansvar för verksamhetens miljö- och samhällskonsekvenser. Ansvarslöftena till kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och samhället i stort betyder att åtgärderna blir en del av vår vardag.

LokalTapiola tar ansvar

Utgångspunkten för LokalTapiolas samhällsansvar är bolagsgruppens olika effekter och roller i samhället. Ansvarstagandet konkretiseras i praktiska åtgärder nationellt och lokalt.

För oss innebär samhällsansvar

  • att främja människornas och lokalsamhällenas trygghet, välfärd och framgång
  • att ta ekonomiskt ansvar
  • att satsa på arbetsgemenskapen
  • att minska vår miljö- och klimatpåverkan
  • riskhantering samt
  • aktivt deltagande i utvecklingen av lokalsamhällena och samhället i stort.

Bolagsgruppens styrelse har fastställt ansvarsprinciper som styr verksamheten och våra ansvarslöften till kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och samhället i stort. Dessa anger ramarna för vårt dagliga arbete. Vi uppfyller ansvarslöftena i bolagsgruppen, bolagen och enheterna, individuellt och med våra samarbetspartner.

LokalTapiolas ansvarslöften

  • Till kunderna: Vi främjar kundernas trygghet och välbefinnande
  • Till personalen: Vi erbjuder personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap
  • Till miljön: Vi förbättrar miljön genom våra åtgärder och lösningar
  • Till lokalsamhällena och samhället i stort: Vi är aktiva i lokalsamhället och samhället i stort

 


Aktuellt