Samhällsansvar

Kotivakuutus

LokalTapiolas samhällsansvar handlar om lokala och nationella åtgärder som främjar hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet. Utgångspunkten är att vi tar ansvar för verksamhetens miljö- och samhällskonsekvenser. Ansvarslöftena till kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och samhället i stort betyder att åtgärderna blir en del av vår vardag.

Vastuullisuus LähiTapiolassa

LähiTapiolan yhteiskuntavastuun lähtökohtana ovat yhtiöryhmän erilaiset vaikutukset ja roolit yhteiskunnassa. Vastuullisuus konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Yhteiskuntavastuu merkitsee meille

  • ihmisten ja yhteisöjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja menestymisen edistämistä
  • taloudellisen vastuun kantamista
  • työyhteisöön panostamista
  • ympäristö- ja ilmastovaikutustemme vähentämistä
  • riskien hallintaa sekä
  • aktiivista osallistumista lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer