Ansvar för samhället

Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk aktivitet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet. Vi lovar att vara aktiva i lokalsamhället och samhället i stort.

Påverkan och intressebevakning

För ett ömsesidigt bolag, dvs. kundägt, som LokalTapiola är det viktigt att beredningen av lagstiftning som gäller försäkrings- och finansbranschen beaktar särdragen hos olika bolagsformer och garanterar dem samma förutsättningar för att verka och växa. Konsumenterna gynnas av att det finns olika aktörer och sund konkurrens på marknaden.

Syftet med LokalTapiolas intressebevakning är att långsiktigt bygga upp framtiden för den ömsesidiga bolagsformen. Den ömsesidiga bolagsgruppens intressen bevakas via branschens egna intresseorganisationer både i Finland och internationellt. Därtill håller vi en diskussionskontakt med politiska beslutfattare, myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, organisationsväsen och andra viktiga intressentgrupper.

LokalTapiolas internationella intressebevakning får allt större betydelse eftersom merparten av försäkrings- och finansbranschens regelverk numera kommer från EU.

LokalTapiola vill påverka värderingar och främja ansvarstagande genom aktivt deltagande i samhällsdebatten, nationellt och internationellt intressentarbete samt projekt som stöder ansvarstagande, t.ex. främjande av kunskaper i ekonomi och bekämpning av den grå ekonomin.

 


Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer